Annoncørbetalt indhold

Hvad er varmetabsberegning? Og hvad betyder det for dig?

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Ved nybygninger, tilbygninger eller renovering af eksisterende bygninger stilles der høje krav til energiforbruget i bygningerne. Der er i den forbindelse fokus på varmetab, isolering og energioptimering, og både som boligejer og ejendomsudlejer er man godt hjulpet af et smart redskab som varmetabsberegning. Læs med her, hvis du vil vide mere om varmetabsberegning.

Hvad er varmetabsberegning?

Annonce

En varmetabsberegning beskriver det samlede energiforbrug i en bygning og kan således skabe et overblik over varmetabet i en eksisterende bygning eller det forventede varmetab i nybyggeri. Dette overblik er værdifuldt at have, når der skal vælges materialer, opvarmningsformer og isolering, så unødigt kuldeindtag og varmetab kan undgås.

Her bliver varmetabsberegning forklaret, hvis du vil vide mere om korrektion for udsat beliggenhed i udlejningsejendomme. Artiklen er skrevet af Brunata, som leverer bl.a. varmeregnskaber.

Det er i Bygningsreglementet, at du finder kravet om energiberegninger ved nybygninger eller tilbygninger. Kravet om energiberegning ved nybyg har eksistereret siden 2006, og beregningen benyttes ved ansøgninger om byggetilladelser.

Det vil i langt de fleste tilfælde være enten en bygningskonstruktør eller en bygningsingeniør, der foretager en varmetabsberegning. Alternativt er der også mange arkitekter, der tilbyder at foretage beregningen. Hvis du som privat bygger nyt eller bygger til, vil prisen på en varmetabsberegning ligge et sted mellem 1.500 og 3.600 kr. før skat.

For en udlejer er en varmetabsberegning et ideelt udgangspunkt for en gennemgang af ejendommens lejeres forbrug af varme. Der kan være store økonomiske gevinster at hente for både udlejer og lejere ved en varmetabsberegning af den samlede bygning og af de enkelte lejligheder.

Hvor taber en bygning typisk varme?

Når der foreligger en varmetabsberegning for en bygning, foreligger der en solid base for en energioptimering af bygningen.

Det vil som oftest være følgende steder, at en bygning typisk taber varme:

  • Omkring døre og vinduer.
  • Ved bygningens fundament.
  • Gennem tage og ydervægge.
  • Ved kuldebroer og utætheder.

Ved en energioptimering af et parcelhus eller en udlejningsejendom kan der arbejdes med både isolering og materialevalg.

Ved nybyggeri i dag benyttes en række moderne isoleringsmaterialer, der alle er kendetegnet ved en begrænsning af varmetab og en høj isoleringsevne. I forhold til ældre bygninger vil efterisolering være en god investering i forhold til både CO2-udlejning og pengepung.

Når en bygning skal energioptimeres, spiller valget af bygningsmaterialer også en afgørende faktor. Der kan installeres energivenlige døre og vinduer med stor isoleringsevne og effektive tætningslister. Der kan også lægges nye energirigtige tagsten eller mursten.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.