Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Nedgang på bundlinjen: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i SHA ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 456.541 til -528.627 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 532.879 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -405.022 til -817.352 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Shahrzad Sadian Golestani. Virksomhedens reelle ejere er Shahroz Tavakoli Rad. I Erhvervsstyrelsens register er SHA ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nordic Sports Management ApS i Frederiksberg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nordic Sports Management ApS i Frederiksberg i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -4,0 millioner til 111,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -48,4 millioner til 62,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Arianne Stoch Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Haugstrup Mikkelsen. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Sports Management ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i ejendomme samt sportsrelaterede konsumentprodukter, investering i sport på national og international plan, herunder kontraktrettigheder og playersponsorater. Investering kan ske i både enkeltpersoner og/eller puljer af spillere på tværs af forskellige sportsgreneKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: København Håndbold A/S får nyt millionunderskudFrederiksberg-virksomheden København Håndbold A/S har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4,8 millioner til -5,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -4,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -5,0 millioner kroner efter skat, voksede formuen i København Håndbold A/S sidste år fra -4,3 millioner til 5,7 millioner . Virksomheden ledes af direktør Louise Ambjørg Svalastog Spellerberg. I første omgang er det NORDIC SPORTS MANAGEMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Haugstrup Mikkelsen, der er den dominerende ejer. København Håndbold A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sportsklubber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af professionel kontrakthåndbold og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg C ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i SL Fonden, der er et firma i Frederiksberg C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 936.338 til -1,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 936.338 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 50 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 55 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 25,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 24,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13,7 millioner til 12,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Golubov. I Erhvervsstyrelsens register er SL Fonden anbragt i branchen "Detailhandel med bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: SL fondens formål er at sikre studerende på videregående uddannelsesinstitutioner studiematerialer til studentervenlige priser og med kompetent og højt fagligt niveau, at drive boghandel og forlag samt dertil knyttede serviceaktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner, samt at levere faglitteratur til erhvervslivet. Et eventuelt overskud, der ikke anvendes til nedsættelse af SL fondens varepriser eller tilsidesættes til udligning af likviditetsmæssige udsving eller investeringer, skal anvendes til formål, der kommer studerende til gode uanset organisationsmæssige tilhørsforhold. Beslutninger om uddeling og fordeling af eventuelt overskud træffes af bestyrelsenKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frederiksberg-virksomheden Hejmdal Privathospital A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hejmdal Privathospital A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,4 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 47 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 73 ansatte - en fremgang på 55,32 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 37,5 millioner kroner til 53,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 3,6 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rikke Tusnelda Engelbrecht Larsen og Katja Damborg Laut. I første omgang er det ES HOLDING 2013 ApS,Holdingselskabet KDL ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Katja Damborg Laut, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hejmdal Privathospital A/S anbragt i branchen "Hospitaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive børne- og ungdomspsykiatriske klinikker, udvikle uddannelsesprogrammer og i øvrigt drive forskning indenfor det ungdomspsykiatriske område og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Barzanji Transport ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Barzanji Transport ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -18.542 til 250 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 377.140 kroner til 404.258 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 78.591 til 78.202 kroner . Virksomheden ledes af direktør Abdulkadir Raheem Taha Barzanji. Virksomhedens reelle ejere er Abdulkadir Raheem Taha Barzanji. I Erhvervsstyrelsens register er Barzanji Transport ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med flextransport og taxakørsel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Murervirksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førAH Byg og murerservice ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 60.616 til 66.737 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 62.572 kroner i det foregående regnskabsår til 94.453 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 51.619 til 133.285. Firmaet ledes af direktør Allan Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Allan Hansen. AH Byg og murerservice ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og murerarbejde og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Abildhauge ApS i Frederiksberg ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Abildhauge ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -963.373 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat - en nedgang på 85,71 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5,9 millioner kroner året før til -471.169 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 624.258 til -435.491 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kristian Lautrup-Nielsen. I første omgang er det LAUTRUP & CO. ApS,ABILDHAUGE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Lautrup-Nielsen, der er den dominerende ejer. Abildhauge ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed indenfor byggesektoren, såvel nybyggeri som opretholdelse af eksisterende boligmasse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Newsgain ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Newsgain ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 10.571 til -21.923 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 184.806 til 162.883 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jason Omar Lambert. Virksomhedens reelle ejere er Jason Omar Lambert. Newsgain ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive aktiviteter indenfor markedsføringKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Digital Globalization ApSFrederiksberg C-virksomheden Digital Globalization ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9314 til -5098 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 56.016 kroner. Årets bruttotab blev noteret til -4776 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.697 til 37.599 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Breinholt Hedebrandt. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Breinholt Hedebrandt. I Erhvervsstyrelsens register er Digital Globalization ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med foredrag og forfatterskab, at investere i andre selskaber samt at udøve anden virksomhed, som selskabets direktion anser for forbundet med førnævnte
Nedgang på bundlinjen: Herskind Invest A/S i Frederiksberg C ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Herskind Invest A/S, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 12,6 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 12,6 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 8,4 millioner kroner året før til -62.908 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 44,1 millioner til 42,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hanne Vita Bregnsbo. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Vita Bregnsbo. Herskind Invest A/S hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme samt investering i børsnoterede værdipapirer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: The Seed ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden The Seed ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3816 til 96.522 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 800 kroner i det foregående regnskabsår til 97.560 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -97.559 til 210.721. Virksomheden ledes af direktør Lizette Michiko Taguchi. I første omgang er det GWMD ApS,LTMD ApS,Lasse Raatz ApS,Caspar Sloth Olesen ApS,Copper Island Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Guled Mohamed Waise,Lizette Michiko Taguchi, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er The Seed ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Ord Til Salg ApS fik større overskud end året førOrd Til Salg ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.135 til 221.670 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 630.263 kroner til 802.594 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 234.134 til 351.854. Firmaet ledes af direktør Henrik Sanderbo. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Sanderbo. Ord Til Salg ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed, forfattervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Steenbreiner.com ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudForrige års overskud i Frederiksberg-virksomheden Steenbreiner.com ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 205.381 til -442.977 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 346.695 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 877.442 i det foregående regnskabsår til 138.001 - et fald på -84 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 981.618 til 564.553 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Breiner. Virksomhedens reelle ejere er Steen Breiner. Steenbreiner.com ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Historiehuset ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Historiehuset ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 658.872 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 663.045 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Breiner. I første omgang er det steenbreiner.com ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Breiner, der er den dominerende ejer. Historiehuset ApS hører hjemme i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med journalistik og kunstnerisk skaben, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Serviceselskabet 2021 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Serviceselskabet 2021 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 13.061 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 428.290 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Breiner. I første omgang er det steenbreiner.com ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Breiner, der er den dominerende ejer. Serviceselskabet 2021 ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nordic Sport Invest 1 ApSFrederiksberg-virksomheden Nordic Sport Invest 1 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.972 til -68.678 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -25.312 kroner året før til 156.473 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -67.915 kroner efter skat, voksede formuen i Nordic Sport Invest 1 ApS sidste år fra 233.720 til 6,2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Arianne Stoch Jensen. Virksomheden ejes af WILDBORK HOLDING ApS,KLERCKE HOLDING ApS,NORDIC SPORTS MANAGEMENT ApS,KRISTOFFER ZANCHETTA KLERCKE HOLDING ApS,SK Management ApS,Lössl Holding ApS. Nordic Sport Invest 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i ejendomme samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Galleri Oxholm ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Galleri Oxholm ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 701.519 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Galleri Oxholm ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Jørgensen. I første omgang er det OR2CON ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Jørgensen, der er den dominerende ejer. Galleri Oxholm ApS hører hjemme i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive gallerivirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Reklamevirksomhed i Frederiksberg ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden OR2CON ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,3 millioner til -397.862 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -46.000 kroner til -32.823 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13,5 millioner til 9,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er OR2CON ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at formidle viden om implantater, atopsøge kunde- og markedsemner indenfor sundhedssektoren med henblik på nyttiggørelse heraf overfor tredjemand samt anden relevant aktivitet forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frederiksberg-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet Futurestep (Danmark) ApS, der har adresse i Frederiksberg, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -11.250 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 19.625 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -11.250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -116.080 til -127.330 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Hasit Raval. Virksomheden ejes af Korn/Ferry International, Futurestep (the Netherlands B.V.. I Erhvervsstyrelsens register er Futurestep (Danmark) ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt at levere serviceydelser og konsulentbistand til rekruttering til personel af enhver type via Internet eller på enhver anden måde i overensstemsel med gældende retKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hansen & Company ApS fik større overskud end året førHansen & Company ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.715 til 20.213 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 862.311 kroner i det foregående regnskab til 722.137. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 78.235 til 98.040. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Westergaard og Mette Gry Mørch Axel. Virksomhedens reelle ejere er Helle Westergaard,Mette Gry Mørch Axel. Hansen & Company ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som frisør samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Kjærgaard & Stampe ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKjærgaard & Stampe ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.439 til 153.029 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 145.846 kroner i det foregående regnskabsår til 342.026 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 52.931 til 172.301. Firmaet ledes af direktør Jesper Kjærgaard. I første omgang er det Jesper Kjærgaard,BBLAW HOLDING ApS,LIONEK A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Kjærgaard, der er den dominerende ejer. Kjærgaard & Stampe ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at importere og handle med tekstil- og beklædningsgenstande
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg C tjente flere penge i seneste regnskabAIS SPROG ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 40.555 til 137.326 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 238.050 kroner i det foregående regnskab til 222.149. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 312.993 til 418.836. Virksomheden ledes af direktør Finn Steffens. Virksomhedens reelle ejere er Finn Steffens. AIS SPROG ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tandlæge-virksomhed i Frederiksberg C ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden Tandlægeselskabet Søren Lund-Jensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,8 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 5,8 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 50.455 kroner i det foregående regnskabsår til 118.885 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35,7 millioner til 34 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Lund-Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Lund-Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlægeselskabet Søren Lund-Jensen ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skydsgaard Safety Assessment ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 473.294 til 1,0 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 474.375 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 408.618 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Skydsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Skydsgaard,Dorte Skydsgaard. Skydsgaard Safety Assessment ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udarbejde non-kliniske sikkerhedsvurderinger af lægemidler i udviklingKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Det blev et elektrisk rugbrød: Her er Årets Bil 2023

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trafik For abonnenter

Lukkede veje, ensretning og nedlagte p-pladser: Her er Frederiksberg ramt af vejarbejde

Byliv

Har du lagt mærke til dem? Her er Frederiksbergs smukkeste facader

Fødselar

Historisk smørrebrødsdronning fylder 85: Kan pille ti kilo rejer på halvanden time

Hits

Her er sangene, dine naboer har nynnet med på i år: Særligt én musiker hitter

Efterretningschef var hjemsendt: Fik alligevel bonus for 'at have udført sit arbejde godt og korrekt'

112

Politibetjente overrasket af bevæbnet mand: Massiv udrykning forskrækkede lærere og elever

Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Trafik

Ny rapport afslører detaljer om ulykker på Frederiksberg: Så mange gange er cyklister ramt i højresving

For abonnenter

Gratis Tinka-huer til alle: 32-årige Dennis blev vred, da folk begyndte at lave forretning på de populære huer

Mere synligt politi

Efter store aktioner kommer politiet med nyt tiltag: Øger indsatsen massivt - blandt andet i myldretiden

Dagligvaregigant i opråb til kunder: Stop vold og ubehøvlet adfærd mod vores ansatte

Børn og unge

Brandvæsenet giver seks påbud til Frederiksberg-skole: Her var den gal

Byliv

Kom med ind bag facaden: Sådan skal Frederiksbergs nye musik- og kulturskole se ud

forskelle i byen

Der er stor forskel på, hvad folk tjener i København - et nyt område slår alle andre: - Folk bliver overraskede

Annonce