Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Overskuddet stiger flere gange: Tandlæge Peter E. Hansen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTandlæge Peter E. Hansen ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 275 til 38.284 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -78.866 kroner til -100.332 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 100.616 til 130.047. Firmaet ledes af direktør Peter Ejvind Schnack Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Ejvind Schnack Hansen. Tandlæge Peter E. Hansen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Secureonce ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Secureonce ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -42.575 kroner. Årets bruttotab var på -42.405 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til -2575 kroner og er dermed blevet negativ . Selskabet ledes af direktør Ifzal Mahmood. Virksomhedens reelle ejere er Ifzal Mahmood. Secureonce ApS hører hjemme i branchen "Trådløs telekommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge konceptløsninger indenfor IoT, IT-og telekommunikation samt hermed beslægtet virksomhed
Vending: City Wax ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden City Wax ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -129.214 til 377.097 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -147.199 til 134.433. Virksomheden ledes af direktør Youssef Koulij. Virksomhedens reelle ejere er Youssef Koulij. I Erhvervsstyrelsens register er City Wax ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Laika Artist Management ApSFrederiksberg-virksomheden Laika Artist Management ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -2006 til -1382 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2000 kroner til -1001 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.434 til 57.356 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nicka Nørlund Kirstejn. I første omgang er det BRAINWASH MUSIC NETWORK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nicka Nørlund Kirstejn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Laika Artist Management ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er artist management og beslægtede ydelser i ind- og udland
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Frederiksberg Ølbar ApSFrederiksberg Ølbar ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 363.073 til 12.054 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 883.516 til 892.652. Virksomheden ledes af direktør Carsten Robin Frederik Oechsner. I første omgang er det C O HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Robin Frederik Oechsner, der er den dominerende ejer. Frederiksberg Ølbar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive barKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Maasboel ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Maasboel ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -911.274 til 317.208 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.805 kroner året før til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -1,7 millioner til -53.525. Virksomheden ledes af direktør Jens Krøyer Maasbøl. Virksomhedens reelle ejere er Jens Krøyer Maasbøl. I Erhvervsstyrelsens register er Maasboel ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Birke Invest A/SBirke Invest A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 113,7 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 114,4 millioner kroner året før til -208.036 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Birke Invest A/S fra 96,6 millioner til 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Theilgaard. I første omgang er det CANS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sarah Mia Zobel,Caroline Zobel,Alexander Hermann Zobel,Nicolai Peter Zobel, der er de dominerende ejere. Birke Invest A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at foretage investering for egen regning samt udøve anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Reload Group ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Reload Group ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 130.275 til -842.475 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er forbedret fra -23.923 kroner til -15.830 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,7 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Luckow-Nielsen og Kasper Nyberg Garnæs. I første omgang er det Solera Holding ApS,Luckow Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Luckow-Nielsen,Kasper Nyberg Garnæs, der er de dominerende ejere. Reload Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskaber, investering i værdipapirer og tilsvarende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Above Borders Travel ApS fik større overskud end året førAbove Borders Travel ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.615 til 76.957 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 53.754 kroner i det foregående regnskabsår til 81.750 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 37.245 til 96.866. Firmaet ledes af direktør Jonas Bang Andersen. I første omgang er det JBA Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Bang Andersen, der er den dominerende ejer. Above Borders Travel ApS hører hjemme i branchen "Rejsebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som rejsebureau, samt enhver aktivitet i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Moët Hennessy Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Moët Hennessy Danmark A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 41,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 18 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,8 millioner kroner til 24,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 36,9 millioner til 54 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thibault Albert Alfred Patrick Marie Testot-Ferry. Virksomheden ejes af Moët Hennessy International. Moët Hennessy Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med og distribution af blandt andet champagne, cognac og andre alkoholiske drikke og anden hermed beslægtet virksomhed, samt at virke som holdingselskab for salgs- og distributionsselskaber i Norge, Sverige og FinlandKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Copenhagen Fine Food ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Copenhagen Fine Food ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2124 til -1250 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 2124 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2124 kroner året før til -1250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selv om året endte med et underskud på -1250 kroner efter skat, voksede formuen i Copenhagen Fine Food ApS sidste år fra 5167 til 39.911 . Firmaet ledes af direktør Marianne Kjær Stolt. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Kjær Stolt,Lili Zhang Maabari. Copenhagen Fine Food ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Step United ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Step United ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,1 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -177.256 kroner til -134.088 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 42,5 millioner til 46,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Mølhave Pedersen. I første omgang er det Thomas Mølhave Jacobsen,Stig Mølhave Pedersen,Emilie Mølhave Lorenzen,Peter Skipper,STEP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Mølhave Pedersen, der er den dominerende ejer. Step United ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive investeringsvirksomhed, herunder men ikke begrænset til investeringer i handels-virksomheder og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Otto Mønsteds Fond fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Otto Mønsteds Fond, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 79,2 millioner til 240,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 60 i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 57,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 53,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 817,2 millioner til 1 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Nina Christiane Movin. Otto Mønsteds Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri, og fondens bestyrelse er ikke udelukket fra at anvende de til uddeling kommende midler på nogen som helst måde, der efter dens skøn kan tjene til fremme af dette formål Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes: 1) til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuen- de unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater, idet der såvidt muligt holdes øje med, at legatnyderne er flittige og arbejdsomme, således at yderligere støtte bortfalder, hvis disse forud- sætninger for hjælpen ikke fyldestgøres, 2) til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved Danmarks Tekniske Universitet, og eventuelt ved landets tekniske skoler. 3) til fremme og udvikling af sådanne planer eller fo- retagender på handelens og industriens områder, der af fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels- eller erhvervsliv eller iøvrigt at kunne blive til ære for Danmark Fondens bestyrelse kan tilsige støtte til fremme af de ovenfor under nr. 1-3 nævnte formål i et enkelt eller flere, nærmere bestemte år. Det skal dog altid være en betingelse for, at der i henhold til sådanne tilsagn kan udredes støtte i efterfølgende regnskabsår, at de dertil fornødne midler er til disposition i disse år, og såfremt dette ikke skulle være tilfældet, skal samtlige således tilsagte bidrag reduceres forholdsmæs- sigt Skulle der ikke indkomme en tilstrækkelig mængde kvalificerede ansøgninger (jfr. fundatsens paragraf 13) om hjælp til fremme af Danmarks handel og industri, således at det beløb, der i det pågældende regnskabsår er til disposition til uddeling, ikke derved fuldtud optages, skal fondens bestyrelse være berettiget til at anvende det overskydende til fremme af andre for Danmark samfundsnyttige formål. Dog må ingen hjælp ydes til formål og opgaver, som det retteligt påhviler stat eller kommune at fyldestgøre; ejheller må nogetsomhelst beløb anvendes til pensioner eller almindelige understøttelser eller belønninger til personer Den del af det i det pågældende år til uddeling værende beløb, for hvilket der heller ikke efter bestem- melserne i det foregående stykke måtte være en efter bestyrelsens skøn forsvarlig anvendelse, oplægges til fondens kapital som i fundatsens paragraf 3 foreskrevetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Turkana ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Turkana ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4800 til -2400 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Årets bruttotab var ligesom året før på -6000 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 176.558 til 174.686 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Bülow-Hansen. I første omgang er det BATAVIA MEDIA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Bülow-Hansen, der er den dominerende ejer. Turkana ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed i mediebranchen, herunder at producere film til TV og internet m.m. samt udlejning af udstyr i relation hertil samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Batavia Media ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Batavia Media ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -117.047 til 84.671 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 537.388 kroner i det foregående regnskab til 521.191. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 7889 til 110.200. Virksomheden ledes af direktør Hans Bülow-Hansen. I første omgang er det BATAVIA MEDIA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Bülow-Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Batavia Media ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere film og tekst til TV, DVD, internet og lignende medier og platforme, udarbejdelse og salg af markedsføringsmateriale, journalistisk arbejde og forlagsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ideonovo ApSFrederiksberg-virksomheden Ideonovo ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5000 til -5002 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -5000 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -5000 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -83.601 til -88.603 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Zaedo Musa Hajaya. I første omgang er det Magic Founders ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Zaedo Musa Hajaya, der er den dominerende ejer. Ideonovo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med IT og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Quattro Music ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Quattro Music ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 60.678 til -31.306 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 60.678 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 251.634 kroner til 328.560 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 61.622 til 36.723 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Deichmann og Christian Rosén. I første omgang er det ALTAY HOLDING ApS,LIFTED HOUSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Deichmann,Christian Rosén, der er de dominerende ejere. Quattro Music ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Trade Invest Group ApSFrederiksberg-virksomheden Trade Invest Group ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -133.497 til -8151 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5327 kroner til -6340 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -60.347 til -68.498 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Zaedo Musa Hajaya. I første omgang er det Magic Founders ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Zaedo Musa Hajaya, der er den dominerende ejer. Trade Invest Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med IT og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Yellow Capital ApSFrederiksberg C-virksomheden Yellow Capital ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -23.859 til -18.192 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -16.250 kroner til -10.625 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.959 til -3233 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Bundgaard. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bundgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Yellow Capital ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering (Holdingselskab) og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Blue Nordic ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Blue Nordic ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 302.930 til -137.182 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,9 millioner til 3,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Bundgaard. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bundgaard. Blue Nordic ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Mikropolis Ejendom ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Mikropolis Ejendom ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-17/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 223.192 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 223.192 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Niels Fuglsang Hansen. I første omgang er det Lille Godthåb Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Fuglsang Hansen,Maria Elisabeth Pedersen, der er de dominerende ejere. Mikropolis Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og investering i ejendomme samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Røde tal forsvandt: Deployment Consulting A/S i Frederiksberg C er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Deployment Consulting A/S i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -544.451 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 542.675 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 207.458 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tom Lund Jensen. I første omgang er det LUND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tom Lund Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Deployment Consulting A/S anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, herunder rådgivning inden for logistik, virksomhedsstrategi og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Travel House Group A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Travel House Group A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6,1 millioner til -13,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -24,8 millioner til -37,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Rasmussen. I første omgang er det TRAVEL HOUSE A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Travel House Group A/S anbragt i branchen "Rejsearrangører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed, salg og formidling af rejser samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn naturligt udøves i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Eksponent ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Eksponent ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,1 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 36, året før var det 37. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 23,3 millioner kroner til 24,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 7,3 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Juni, Sune Bøegh og Emil Hjordt Jensen. I første omgang er det EKSPONENT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Juni,Sune Bøegh,Emil Hjordt Jensen, der er de dominerende ejere. Eksponent ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er softwareudvikling og konsulentydelser samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Lund ApS i Frederiksberg C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Lund ApS i Frederiksberg C i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -325.460 til 987.499 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -24.837 kroner året før til 12.330 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 1,4 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tom Lund Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Tom Lund Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Lund ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Manna Film ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Manna Film ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 505 til 348 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 172.140 kroner i det foregående regnskabsår til 750.367 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 41.209 til 41.420. Virksomheden ledes af direktør Maria Møller Kjeldgaard. Virksomhedens reelle ejere er Maria Møller Kjeldgaard. Manna Film ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af film samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Rytterhuset ApS i Frederiksberg CRytterhuset ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-05-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 19,0 millioner til 7,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-05-01/2021-04-30, der endte med et resultat før skat på 19,0 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 87,6 millioner til 93,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det BRØDRENE KRUUS EJENDOMSRESTAURERING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen,Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Rytterhuset ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder køb af fast ejendom og industriKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Goldberg Media ApSFrederiksberg C-virksomheden Goldberg Media ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4861 til -6671 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttotab blev noteret til -6671 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5809 til -5862 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Christopher von Zernichow Borberg. I første omgang er det MULTIVERS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Borberg, der er den dominerende ejer. Goldberg Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive medievirksomhed indenfor formidling af samfundsrelevante forhold med tilknyttet annoncering og magasinudgivelse
Underskuddet er blevet mindre hos Frederiksberg Blomster ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Frederiksberg Blomster ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -577.068 til -134.948 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -363.563 kroner året før til 16.680 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -952.012 til -1,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Pernille Kirstine Cameron Hjorth. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Kirstine Cameron Hjorth. Frederiksberg Blomster ApS hører hjemme i branchen "Blomsterforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandel med frugt og blomsterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurant Melee ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Restaurant Melee ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 770.795 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 3,7 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dan Rauhe Christensen og Simon Ebdrup Madsen. I første omgang er det RAUHE HOLDING ApS,Thorsholt Holding ApS,Madsen Epic Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Rauhe Christensen,Christian Thorsholt Jacobsen, der er de dominerende ejere. Restaurant Melee ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed, køb og salg af vine og anden efter bestyrelsens skøn hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Restaurant Anarki ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Restaurant Anarki ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -198.591 til 85.313 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -555.715 til -470.402. Virksomheden ledes af direktør Christian Thorsholt Jacobsen. I første omgang er det RAUHE HOLDING ApS,Thorsholt Holding ApS,Madsen Epic Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Rauhe Christensen,Christian Thorsholt Jacobsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Restaurant Anarki ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed, køb og salg af vine og anden efter bestyrelsens skøn hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Monopoly P/S fik større overskud end året førMonopoly P/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 76.312 til 122.314 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 270.862 kroner til 324.732 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 476.312 til 598.626. Firmaet ledes af direktør Jesper Tindbæk Anderson. I første omgang er det Steen Winther-Petersen,Lior Koren,Jesper Tindbæk Anderson, der står som ejere. I sidste ende er det Lior Koren,Jesper Tindbæk Anderson, der er de dominerende ejere. Monopoly P/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sapphire Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sapphire Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 200.817 til 707.080 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5734 kroner til -7048 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Rasmussen. Sapphire Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i virksomheder, ejendomme og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Højvangen 21, Espergærde ApSFrederiksberg-virksomheden Højvangen 21, Espergærde ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -154.451 til -12.904 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -93.525 kroner til -184.487 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -384.989 til -348.426. Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det CFISCHER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Fischer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Højvangen 21, Espergærde ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Monopoly 2019 ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Monopoly 2019 ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4000 til 4000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4000 kroner til -6000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 36.000 til 40.000. Virksomheden ledes af direktør Jesper Tindbæk Anderson. I første omgang er det Steen Winther-Petersen,Lior Koren,Jesper Tindbæk Anderson, der står som ejere. I sidste ende er det Lior Koren,Jesper Tindbæk Anderson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Monopoly 2019 ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at administrere fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Harboe Productions ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Harboe Productions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-08-04/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3968 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-08-04/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 467.876 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonathan Harboe Moreira. Virksomhedens reelle ejere er Jonathan Harboe Moreira. Harboe Productions ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Røde tal forsvandt: Scanbox Entertainment Film A/S i Frederiksberg C er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Scanbox Entertainment Film A/S i Frederiksberg C i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -867.231 til 2,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 50.610 kroner i det foregående regnskabsår til 264.194 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 45,8 millioner til 48,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim William Beich. I første omgang er det SCANBOX GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Þórir Snær Sigurjónsson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Scanbox Entertainment Film A/S anbragt i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udnytte filmkataloger samt køb og salg heraf samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dybendal ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dybendal ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -84.059 til 44.471 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 272.605 i det foregående regnskabsår til 98.676 - et fald på -64 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -118.564 til -74.093. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Dybendal. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Dybendal. I Erhvervsstyrelsens register er Dybendal ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med grafisk produktion samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Vending: Maltha Elevate ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Maltha Elevate ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -46.178 til 142.833 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 373.445 kroner i det foregående regnskabsår til 582.600 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 123.959 til 234.738. Virksomheden ledes af direktør Poula Maltha Krogh. Virksomhedens reelle ejere er Poula Maltha Krogh. I Erhvervsstyrelsens register er Maltha Elevate ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve konsulentopgaver for virksomheder samt andet virksomhed associeret hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vilby & Langstrup ApS fik større overskud end året førVilby & Langstrup ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 166.073 til 195.407 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 322.016 til 509.253. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Vilby. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Vilby og Kenneth Langstrup. Vilby & Langstrup ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Entreprise, bygge, salg og service, og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ajour App ApSFrederiksberg C-virksomheden Ajour App ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8030 til -17.945 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8030 kroner til -17.945 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -17.945 kroner efter skat, voksede formuen i Ajour App ApS sidste år fra 52.447 til 79.442 . Virksomheden ledes af direktør Bjarke Vind. I første omgang er det Lasse Vang Gravesen, Neal ApS, RocketMedia ApS, Isiolo Holding ApS og Nelio Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicholas William Boe Stenderup, der er den dominerende ejer. Ajour App ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for informationsteknologi og mobil applikationer samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Simpel Rådgivning ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Simpel Rådgivning ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -224.901 til 182.889 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -73.661 kroner året før til 343.753 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -187.069 til -453. Virksomheden ledes af direktør Andre Bøgelund Jahn. I første omgang er det A. BØGELUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andre Bøgelund Jahn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Simpel Rådgivning ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i Frederiksberg CAQRAOU INVEST ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 298.286 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Katja Fonnesbech Aqraou og Jacob Fonnesbech Aqraou. Virksomhedens reelle ejere er Katja Fonnesbech Aqraou, Jacob Fonnesbech Aqraou, Alfred Fonnesbech Aqraou, Arthur Fonnesbech Aqraou og Annika Fonnesbech Aqraou. AQRAOU INVEST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stig ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stig ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 645.024 til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -55.878 kroner til -100.151 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1,4 millioner til 4,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Stig Hyldal. Virksomhedens reelle ejere er Joachim Stig Hyldal. Stig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer og hertil tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsaktieselskabet Kirkebo fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsaktieselskabet Kirkebo, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 511.814 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 695.654 kroner til 717.883 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 25,9 millioner til 27,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Loui Mikis Duch Mortensen. Virksomheden ejes af Loui Mikis Duch Mortensen. Ejendomsaktieselskabet Kirkebo har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 2 D af Vanløse i Hyltebjerg Alle 36A, B, 38A, B og 40A, B, herunder foretage de i aktionærernes interesse fornødne vedligeholdelser, omprioritering m.vKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg CALO 2006 ApSSelskabet, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,4 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3125 kroner til -3800 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 7,7 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Lonka Nis-Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Lonka Nis-Hansen. ALO 2006 ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MAK 2006 ApSSelskabet, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3650 kroner året før til 119.430 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 7,8 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Krogh. Virksomhedens reelle ejere er Martin Krogh. MAK 2006 ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lunden ApSFrederiksberg-virksomheden Lunden ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -80.080 til -392.671 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -2274 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -79.497 kroner til -391.185 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,5 millioner til -3,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det CFISCHER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Fischer, der er den dominerende ejer. Lunden ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og projektudvikling af fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Ejendomsselskabet Bronzevej og Højvangen ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -317.971 til -205.843 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -316.600 kroner til -207.735 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25,3 millioner til 25,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det CFISCHER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Fischer, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Bronzevej og Højvangen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udleje og administrere fast ejendom samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: 110 Ejendomme ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden 110 Ejendomme ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 28.514 til -222.475 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 28.514 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 39.391 kroner året før til -120.310 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 53.451 til -169.024 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Joachim Stig Hyldal. I første omgang er det Stig ApS og A Hjorth ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Joachim Stig Hyldal og Anders Hjorth Johansen, der er de dominerende ejere. 110 Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Tinvej 10, Espergærde ApS c/o Christian Fischer. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 18.291 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 156.013 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det CFISCHER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Fischer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tinvej 10, Espergærde ApS c/o Christian Fischer anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: at eje og udleje samt administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pejsegaarden events ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -583.429 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 43.514 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -953.094 til -202.900. Virksomheden ledes af direktør Ronnie Jacob Lang Krogh Handskemager. I første omgang er det Falkendahl ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ronnie Jacob Lang Krogh Handskemager, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pejsegaarden events ApS anbragt i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udleje lokaler til events, kurser, konferencer og selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ellehammer Creatives ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Ellehammer Creatives ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 58.300 til -80.001 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 58.300 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 123.690 kroner året før til -382 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1908 til -31.593 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tobias Theodor Ellehammer Müller. Virksomhedens reelle ejere er Tobias Theodor Ellehammer Müller. Ellehammer Creatives ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive agency for visual artists og udarbejde koreografi og creative directionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg CMAL 2006 ApSSelskabet, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,9 millioner til 887.274 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4017 kroner til -4034 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 7,4 millioner til 8,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Laursen. MAL 2006 ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cirkulær Byg & Udlejning ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Cirkulær Byg & Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -271.336 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -3253 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Andre Bøgelund Jahn og Joakim Wibholm Ledou Breilev. I første omgang er det Joakim Wibholm Ledou Breilev og A. BØGELUND HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andre Bøgelund Jahn og Joakim Wibholm Ledou Breilev, der er de dominerende ejere. Cirkulær Byg & Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Arkitekt-virksomhed i Frederiksberg CSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg C-virksomheden Lars Krog Hansens Tegnestue ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -371.636 til -83.025 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 121.503 kroner i det foregående regnskabsår til 204.905 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 232.499 til 167.870 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Krog Hansen. I første omgang er det LH HOLDING KØBENHAVN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Krog Hansen, der er den dominerende ejer. Lars Krog Hansens Tegnestue ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med tegnestue og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Michael Juhler ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Michael Juhler ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -287 kroner. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -250 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -287 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Michael Juhler ApS sidste år fra 24.000 til 39.713 . Firmaet ledes af direktør Michael Juhler. Virksomhedens reelle ejere er Michael Juhler. Michael Juhler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at hjælpe folk med at opnå en sundere livsstil
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden IFTA ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7704 til -9709 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -4094 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7698 kroner til -9700 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -70.946 til -80.655 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Claus Hjort Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Hjort Kristensen. IFTA ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve undervisning- og kursusvirksomhed, konsulentbistand samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Iboga Records ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Iboga Records ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 220.574 til -2939 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 612.331 til 556.172 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Michael Abel-Larsen og Mikael Dahlgaard. Virksomhedens reelle ejere er Michael Abel-Larsen og Mikael Dahlgaard. Iboga Records ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, udgivelse og salg af fonogrammer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Telux Trading ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Telux Trading ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 214.137 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -125.654 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jakob Thomas Kaae Haussmann. Virksomheden ejes af Steen Lünell, Martin Franck, Jytte Haussmann, SAFARI ApS, STENLØSE DYREKLINIK ApS og Vang Corp ApS. Telux Trading ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet er et investeringsselskab med det formål at foretage investeringer i børsnoterede finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser og derivater. Selskabet skal ikke foretage investeringer i unoterede finansielle instrumenter, herunder unoterede kapitalandele og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ta-daa ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTa-daa ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 177.904 til 860.592 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 446.041 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 411.276 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Cristina Vising-Swartz. Virksomhedens reelle ejere er Cristina Vising-Swartz. Ta-daa ApS hører hjemme i branchen "Møbelforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industri
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Jansen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jansen ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 119.842 til 6994 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 221.948 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 333.297 kroner i det foregående regnskabsår til 529.106 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra -224.454 til -217.460. Virksomheden ledes af direktør Svend Michael Herman Gerhardt Jansen. Virksomhedens reelle ejere er Svend Michael Herman Gerhardt Jansen. Jansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af opgaver af håndværksmæssig karakter, særskilt med henblik på istandsættelse af ejendomme, men tillige opgaver i form af nybyggeriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tavithal ApS i Frederiksberg CTavithal ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,0 millioner til 535.078 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -35.591 kroner til -173.044 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 8,3 millioner til 8,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Hærup Christensen. Virksomheden ejes af Carsten Hærup Christensen, Gitte Hald, Janne Marie Rodsten og Jesper Primdahl. Tavithal ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Byggevirksomhed i Frederiksberg C fik lidt lavere overskudRasJensen ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 678.540 til 635.852 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Theis Skoubo Rasmussen og Kasper Jensen. I første omgang er det RasJensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Theis Skoubo Rasmussen og Kasper Jensen, der er de dominerende ejere. RasJensen ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at formidle og udføre byggeopgaverKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cashflow Ejendom 1 ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Cashflow Ejendom 1 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -139.226 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -138.899 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Janus Weinreich Engell. I første omgang er det Sunny North Holding ApS og Connect2 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannik Petersen og Janus Weinreich Engell, der er de dominerende ejere. Cashflow Ejendom 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i og udvikling af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Crown Invest ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Crown Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -823 kroner. Årets bruttotab var på -10.031 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tobias Brøsti Pankoke. Virksomheden ejes af Charlotte Brøsti Pankoke, Mads Bang Donkin, Morten Pankoke, Emilie Marie Rindom Donkin, Tobias Brøsti Pankoke, Sofie Johanne Brøsti Pankoke, Merle Marie Bang Donkin og Mads Rindom Donkin. Crown Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at investere Ejernes indskud i aktier og andre værdipapirer med henblik på at skabe det bedst mulige afkast indenfor de af ejernes vedtagne rammerKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg C fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i LVRC III ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -248.742 til -317.498 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -116.331 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -28.512 kroner til -14.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -315.073 til -632.571 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Claus Moseholm. I første omgang er det LVRC ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Moseholm, Vilma Evita Moseholm og Lily Maria Moseholm, der er de dominerende ejere. LVRC III ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og besidde kapital-andele i selskaber samt enhver anden virksom-hed som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sunland ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSunland ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 92.056 til 319.140 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 144.117 til 392.703. Firmaet ledes af direktør Jonas Sonne Sandstrøm. I første omgang er det 1620 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Sonne Sandstrøm, der er den dominerende ejer. Sunland ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive IT konsulentvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden RH Food Service ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -280.735 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 155.401 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til -240.735 kroner og er dermed blevet negativ . Selskabet ledes af direktør Ridvan Haci Özbek. Virksomhedens reelle ejere er Ridvan Haci Özbek. RH Food Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tøjforretning i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden c-alm. ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -81.553 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -20.097 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jasper Vølver og Mahyar Karoubian. I første omgang er det Moon Golf ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jasper Vølver og Mahyar Karoubian, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er c-alm. ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og salg af tøj samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Aveny-T Fonden, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 222.736 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte - en nedgang på 66,67 procent. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 8,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,9 millioner - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 885.885 til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Levin. Aveny-T Fonden har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at bevare og videreudvikle et godt teatermiljø på teatret beliggende Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg C. Fonden skal som led i dette formål producere og drive teater samt medvirke til at skabe bedre rammer for teater og andre kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i teatret på Frederiksberg Allé 102. Fondens overskud i et givent år skal primært bruges til at styrke teatret på Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg C, således at der kan bibeholdes en høj standard og et højt kulturelt aktivitetsniveauKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Travel House Professional A/S fik større overskud end året førTravel House Professional A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 44.000 til 108.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 109.000 kroner i det foregående regnskabsår til 170.000 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 4 millioner til 4,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Rasmussen. I første omgang er det TRAVEL HOUSE PRO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, der er den dominerende ejer. Travel House Professional A/S hører hjemme i branchen "Rejsearrangører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed, billetudstedelse samt at fortage andre aktiviteter, der er forenelige hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos arkitekt-virksomhed i FrederiksbergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i ZOFFMANNHOLM LANDSKABSARKITEKTER ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 128.176 til 32.334 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 25.536 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i ZOFFMANNHOLM LANDSKABSARKITEKTER ApS fra 212.723 til 148.259 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Mikkel Zoffmann Jessen og Bo Holm-Nielsen. I første omgang er det Bo Holm-Nielsen Holding ApS og Zoffmann Jessen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikkel Zoffmann Jessen og Bo Holm-Nielsen, der er de dominerende ejere. ZOFFMANNHOLM LANDSKABSARKITEKTER ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tegnestuevirksomhed indenfor landskabsarkitektur og byplanlægning samt efter ledelsens vurdering hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Omhu IT ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 135.099 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 918.310 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Lars Henrik Mathiesen. I første omgang er det Omhu IT Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Henrik Mathiesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Omhu IT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og konsulentydelser indenfor IT, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FSV Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 346,8 millioner til 840,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 147 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 132 ansatte - en nedgang på 10,2 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 427,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 875,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 3,1 milliarder til 3,8 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Jon Sigurd Svenningsen. I første omgang er det JSV INVEST ApS, MARIANNE SVENNINGSEN HOLDING ApS og JUCCAS INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Marie-Christine Jansby, Jon Sigurd Svenningsen og Marianne Gry Dolberg Anderson, der er de dominerende ejere. FSV Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med finansiering, handel og service samt dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Strangas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Strangas ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 606.496 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var tre fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt ni ansatte - en fremgang på 200 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 502.412 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolaos Strangas. I første omgang er det Strangas Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaos Strangas, der er den dominerende ejer. Strangas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og produktion indenfor cafe og restaurationsbranchen, konsulentydelser i tilknytning hertil samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i JEWELS CONSULT CPH ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 230.902 til 283.216 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 235.333 kroner til 292.286 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 552.295 til 772.993. Virksomheden ledes af direktør Ansa-Lotta Ørum-Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Ansa-Lotta Ørum-Hansen. JEWELS CONSULT CPH ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, markedsføring og salg af accessories- og designprodukter og forestå hermed beslægtede aktiviteter
Nedgang på bundlinjen: Odekal Management ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odekal Management ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 797.693 til -15.936 kroner før skat. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 903.976 kroner året før til -8155 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 661.099 til 645.163 kroner . Firmaet ledes af direktør Jeppe Kallesøe Odefey. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Kallesøe Odefey. Odekal Management ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Fadata Nordic ApS fik større overskud end året førFadata Nordic ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 121.190 til 327.559 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 174.174 til 333.579. Firmaet ledes af en direktion, der består af Liselotte Poulsen og Milen Glushkov. Virksomheden ejes af Fadata EOOD. Fadata Nordic ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er markedsføring, salg, service- og konsulentydelser vedrørende software og it-systemer med tilhørende leverancer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hide Studio ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Hide Studio ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -42.105 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 27.699 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kent Rau Madsen og Steffen Bødker Arlund. I første omgang er det K. R. M. HOLDING ApS og S.B.Arlund Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kent Rau Madsen og Steffen Bødker Arlund, der er de dominerende ejere. Hide Studio ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af livsstilsprodukter, beklædning og fodtøj samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Lyngemark Consulting ApSFrederiksberg-virksomheden Lyngemark Consulting ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.379 til -8750 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -10.375 kroner til -8750 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Lyngemark Consulting ApS var ligesom året før på 4,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Lyngemark. Virksomhedens reelle ejere er Jan Lyngemark. Lyngemark Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt besiddelse af aktier eller anparter i andre selskaber (holdingselskab), samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos The Little White House ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden The Little White House ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 47.270 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 211.842 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Tina Helene Bjarnskov Hedin og Debra Marie Quackenbush. Virksomhedens reelle ejere er Tina Helene Bjarnskov Hedin og Debra Marie Quackenbush. The Little White House ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Restaurant Frederiksberg Allé 55 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -840.142 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 84.598 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mads Dalsborg. I første omgang er det Mads Dalsborg og OLE GS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Gravlund Svendsen og Mads Dalsborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Restaurant Frederiksberg Allé 55 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Candy Mega Store ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Candy Mega Store ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3699 til 154.383 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 304.406 kroner i det foregående regnskabsår til 504.848 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -610.341 til -492.296. Virksomheden ledes af direktør Samer Saleh Husein Said. Virksomhedens reelle ejere er Samer Saleh Husein Said. I Erhvervsstyrelsens register er Candy Mega Store ApS anbragt i branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Slik Butik Selskabet har et B navn og formål er Slik EngrosKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden CAMPUS E-BOOKS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.175 til -183.156 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 63.006 kroner året før til -60.465 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 94.598 til -88.558 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Golubov. Virksomheden ejes af SL FONDEN, FACTUM BOOKS FOND, STAKBOGLADEN A/S og Akademika A/S. CAMPUS E-BOOKS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fremme salget af elektroniske tekster og dertil knyttet virksomhed
Overskud hos Danavia ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Danavia ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 94.719 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 434.420 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 41.000 til 114.313. Selskabet ledes af direktør Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh. I første omgang er det Ihab Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ihab Hatem Ali Mohammad Sobh, der er den dominerende ejer. Danavia ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Zinnoweg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Zinnoweg ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,6 millioner til 11,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 63,9 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 90,7 millioner til 99,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jon Sigurd Svenningsen. I første omgang er det FSV INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marie-Christine Jansby, Jon Sigurd Svenningsen og Marianne Gry Dolberg Anderson, der er de dominerende ejere. Zinnoweg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i ejendomme, værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i finansvirksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden JWE 2019 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3630 til -6251 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -3501 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3600 kroner til -6250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 42.869 til 36.618 kroner . Virksomheden ledes af direktør Johan Wulff Ellekjær. Virksomhedens reelle ejere er Johan Wulff Ellekjær. JWE 2019 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tiketo ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tiketo ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 759.000 til 6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -57.000 kroner til -46.407 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 28,9 millioner til 34,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Peter Juel Schiøtt. Virksomhedens reelle ejere er Henning Peter Juel Schiøtt. Tiketo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje faste ejendomme, udleje sådanne, erhverve anparter eller aktier i andre selskaber samt at foretage passive kapitalanbringelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Pasvik Consult ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pasvik Consult ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 343.777 til 401.244 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 731.962 kroner til 996.314 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjartan Rist. Virksomhedens reelle ejere er Kjartan Rist. Pasvik Consult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden KØHN INVEST ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 525.729 til -366.700 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 525.729 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 558.385 kroner året før til -359.859 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 538.461 til 294.287 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Køhn. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Køhn. I Erhvervsstyrelsens register er KØHN INVEST ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning og investering i forbindelse med erhvervsejendomme og selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nedgang på bundlinjen: Link Danmark ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Link Danmark ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 216.374 til -106.573 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 216.374 kroner. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -17.352 kroner året før til 63.788 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,4 millioner til -3,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Anker Sørensen. Virksomheden ejes af Link arkitektur AS. Link Danmark ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden saugmann.media ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2492 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -2467 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kasper Astrup Saugmann. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Astrup Saugmann. I Erhvervsstyrelsens register er saugmann.media ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabHOW by Charlotte Elsted ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 109.415 til 790.179 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 493.419 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Munch Elsted. I første omgang er det CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Munch Elsted, der er den dominerende ejer. HOW by Charlotte Elsted ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets primære formål er at drive en gros- og detailhandel med parfumerievarer, kosmetik og hårplejeprodukter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Mens Cutting Club ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Mens Cutting Club ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -335.482 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 238.282 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Charlotte Munch Elsted. I første omgang er det CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Munch Elsted, der er den dominerende ejer. Mens Cutting Club ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Smallegade Fodterapi ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Smallegade Fodterapi ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 35.646 til -91.008 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 35.646 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 140.373 kroner i det foregående regnskabsår til 440.695 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 196.677 til 122.754 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ditte Sofia Stends Damgaard. I første omgang er det MF1 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ditte Sofia Stends Damgaard, der er den dominerende ejer. Smallegade Fodterapi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål som statsautoriseret fodterapeut er at drive fodterapivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Arkitekt-virksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Schulze+Grassov ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 581.961 til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 905.237 til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Oliver Schulze og Louise Mielonen Grassov. I første omgang er det OLIVER SCHULZE HOLDING ApS og LOUISE GRASSOV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Oliver Schulze og Louise Mielonen Grassov, der er de dominerende ejere. Schulze+Grassov ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med strategisk byplanlægning og urban aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Eli Katzenstein ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Eli Katzenstein ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,6 millioner til 151.716 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -49.776 kroner til -6988 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Elijahu Elieser Katzenstein. Virksomhedens reelle ejere er Elijahu Elieser Katzenstein. I Erhvervsstyrelsens register er Eli Katzenstein ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Abbozzo Design Denmark ApSFrederiksberg C-virksomheden Abbozzo Design Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -49.170 til -363.979 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 111.282 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -131.807 kroner til -90.095 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,6 millioner til 9,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anne Sofie Theiss Holm. Virksomhedens reelle ejere er Anne Sofie Theiss Holm. Abbozzo Design Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og service samt investeringKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Frederiksberg har skåret underskuddet nedFrederiksberg-virksomheden NimCo IVS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -76.320 til -38.345 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6625 kroner til -9625 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 819.097 til 747.455 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nina Dencker Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Nina Dencker Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er NimCo IVS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber og i øvrigt drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Main Verte Consulting ApS i Frederiksberg CMain Verte Consulting ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 512.727 til 135.698 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 756.476 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 805.304 til 909.698. Virksomheden ledes af direktør Hadrien Henry Matringe. I første omgang er det Sietch ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hadrien Henry Matringe, der er den dominerende ejer. Main Verte Consulting ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tøjforretning i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Schulz by Crowd ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -167.268 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -157.896 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Marie Schulz Kjær. I første omgang er det MARIE SCHULZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marie Schulz Kjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Schulz by Crowd ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og salg af tøj og relaterede produkter samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabPS! Improve ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 33.213 til 125.380 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 701.907 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 83.213 til 175.380. Firmaet ledes af direktør Inge Kristensen. I første omgang er det Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Kristian Hedegaard, Jesper Gulev Larsen, Torben Klitmøller Hollmann, Jacob Isøe Klærke, Pernille Beckmann, Dorthe Boe Danbjørg, Camilla Noelle Rathcke, Klaus Rotbøl Lunding, Karin Ursula Friis Bach og Henrik Vestergaard, der er de dominerende ejere. PS! Improve ApS hører hjemme i branchen "Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udbyde konsulent- og uddannelsesydelser til sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer, så som rådgivning og undervisning. Selskabets formål er endvidere at opbygge kompetencer og arbejde med metoder til at forbedre kvalitet og patientsikkerhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Kavland ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Kavland ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -105.480 til 467.087 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -11.043 kroner året før til 16.841 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 204.187 til 544.634. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jonas Bechlund og Andreas Lundby. I første omgang er det BECHLUND HOLDING ApS og 4-TUNE INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Bechlund og Andreas Lundby, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kavland ApS anbragt i branchen "Avl af andet kvæg og bøfler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed, som omfatter husdyravl samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets primære fokus er investeringer i SydamerikaKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førScanningsklinikken København ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 114.083 til 143.525 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 111.560 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Scanningsklinikken København ApS fra 182.223 til 180.783 kroner . Virksomheden ledes af direktør Gamilla Maria Lauritsen. Virksomhedens reelle ejere er Gamilla Maria Lauritsen. Scanningsklinikken København ApS hører hjemme i branchen "Hospitaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er scanningsklinik for gravide, drive handel, servicevirksomhed, finansiering og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jens Just A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jens Just A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,7 millioner til 6,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 124.061 kroner i det foregående regnskabsår til 585.557 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 13,2 millioner til 16,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Just. I første omgang er det PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Just, der er den dominerende ejer. Jens Just A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri indenfor ventilation og luftkonditionering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MKB Undervisning ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 89.781 til 56.250 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 89.781 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 89.781 kroner i det foregående regnskab til 56.507 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 44.837 kroner efter skat, faldt formuen i MKB Undervisning ApS fra 170.210 til 115.047 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Schøsler og Henrik Islann Farbøl. I første omgang er det Henrik Islann Farbøl og MASC DB Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Schøsler og Henrik Islann Farbøl, der er de dominerende ejere. MKB Undervisning ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden CA Development ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3998 til -202 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3998 kroner til -200 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 43.106 til 42.904 kroner . Firmaet ledes af direktør Sune Vestergaard. I første omgang er det SUNE VESTERGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sune Vestergaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CA Development ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden salg og formidling af salg af digitale produkterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brandvenue ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brandvenue ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 498.505 til 821.391 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,6 millioner i det foregående regnskabsår til 691.542 - et fald på -73 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 6,7 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mark John Corke. I første omgang er det MC HOLDING.DK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mark John Corke, der er den dominerende ejer. Brandvenue ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af lokaler med eller uden personale tillige med reklamevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekteKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsmæglervirksomhed i Frederiksberg C ryger fra overskud til underskudOverskuddet i IN-EST ApS, der er et firma i Frederiksberg C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 26.990 til -379.833 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 132.741 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 55.056 kroner i det foregående regnskabsår til 230.276 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 281.129 til -108.080 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Elisabeth Wichmann Matthiessen. I Erhvervsstyrelsens register er IN-EST ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og industri, herunder ejendomsformidling af fast ejendom i ind- og udland, samt hermed beslægtet virksomhed
Nedad: Holdingselskab i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden EXACTA A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5247 til -5262 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 107.598 til 102.336 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennert Nørgaard Schultz. Virksomhedens reelle ejere er Tina Jeanette Schultz. EXACTA A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt endvidere at drive finansiel aktivitet af enhver art
Tallene går op: Brandvenue Invest ApS fik større overskud end året førBrandvenue Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.613 til 45.495 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 176.830 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 321.711 kroner til 447.697 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 548.466 til 596.723. Firmaet ledes af direktør Mark John Corke. I første omgang er det MC HOLDING.DK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mark John Corke, der er den dominerende ejer. Brandvenue Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investeringsvirksomhed i ejendomme og værdipapirer samt anden virksomhed i tilknytning hertil efter direktionens anvisningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg CIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i JB Rengøring ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 68.250 til 25.975 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 816.423 kroner i det foregående regnskab til 619.844. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 4246 til 24.523. Firmaet ledes af direktør Ishfaq Mohammad. Virksomhedens reelle ejere er Ishfaq Mohammad. JB Rengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor service og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Vistopol ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vistopol ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Vivi Heeno. Virksomhedens reelle ejere er Vivi Heeno. Vistopol ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri og hoteldriftKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C tjente flere penge i seneste regnskabsårMAGELØS ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.184 til 53.302 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 203.615 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -47.476 kroner til -37.970 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 132.427 til 177.895. Firmaet ledes af direktør Karl Frederik Leander Nelsson. Virksomhedens reelle ejere er Karl Frederik Leander Nelsson. MAGELØS ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive virksomhed inden for konsulentbranchen
Nedgang på bundlinjen: Business 04042022 ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Business 04042022 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3040 til -23.142 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 145.317 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4901 kroner året før til -19.241 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -73.003 til -96.145 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen. Virksomheden ejes af REX KLEIN REVISION A/S. Business 04042022 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve rådgivning indenfor skat, erhvervsjura og finansiering mv.. Selskabet må ikke udføre erklæringsopgaver, der kræver autorisations som godkendt revisor
Tallene vendt: Windsor Fisk ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Windsor Fisk ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -94.295 til 200.853 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 617.479 kroner til 655.727 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 158.594 til 206.702. Virksomheden ledes af direktør Muhamedin Bafcari. Virksomhedens reelle ejere er Muhamedin Bafcari. I Erhvervsstyrelsens register er Windsor Fisk ApS anbragt i branchen "Fiskeforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive fiskebutik samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Arkitekt-virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i POWERHOUSE COMPANY ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 402.487 til -440.288 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 402.487 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 852.004 i det foregående regnskabsår til 99.046 - et fald på -88 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 617.384 til 273.730 kroner . Virksomheden ledes af direktør Charles André Georges Bessard. I første omgang er det BESSARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charles André Georges Bessard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er POWERHOUSE COMPANY ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektfirma, degign og byplanlægningKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Andersen & Skov Murer Entreprise ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -508.510 til 36.948 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 751.249 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 185.570 til 213.518. Virksomheden ledes af direktør Dan Andersen. I første omgang er det VOSS-ANDERSEN HOLDING ApS og Skovs Holdingselskab ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Andersen og Thomas Bigand Skov, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Andersen & Skov Murer Entreprise ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murer og entreprisevirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Frisørsalon i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden SERUP HAIR & FASHION ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -66.614 til -3937 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 285.582 kroner i det foregående regnskab til 224.101. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7130 til -5079 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Anne Katrine Serup Løve. Virksomhedens reelle ejere er Anne Katrine Serup Løve. I Erhvervsstyrelsens register er SERUP HAIR & FASHION ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve frisørvirksomhed samt efter direktionens opfattelse aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Dit lederskab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 49.322 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 60.029 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Christina Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Christina Poulsen. I Erhvervsstyrelsens register er Dit lederskab ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive coachingvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i Frederiksberg C tjente flere penge i seneste regnskabsårAdministrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 59.055 til 130.878 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 61.142 kroner i det foregående regnskabsår til 152.748 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra -365.741 til -268.127. Firmaet ledes af direktør Ove Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Ove Andersen. Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med økonomisk rådgivning, bogføring, regnskabsudarbejdelse og revision samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i finansvirksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden BANGSBO INVESTMENT & CONSULTING ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1539 til -2973 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 39.013 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1539 kroner til -2931 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 69.805 til 68.190 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Ernst Bangsbo Petersen. I første omgang er det TEBP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Ernst Bangsbo Petersen, der er den dominerende ejer. BANGSBO INVESTMENT & CONSULTING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af erhvervsmæssig virksomhed, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TEBP ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -149.975 til 704.324 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 38.387 kroner i det foregående regnskabsår til 568.792 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -1,4 millioner til -680.316. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ernst Bangsbo Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Ernst Bangsbo Petersen. I Erhvervsstyrelsens register er TEBP ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af erhvervsmæssig virksomhed, konsulent virksomhed samt beslægtet virksomhed
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden OK Service ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 88.452 til -58.894 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 88.452 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 336.368 kroner i det foregående regnskab til 291.515. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 127.798 til 68.904 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kian Rasmussen Djamali. I første omgang er det KT Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kian Rasmussen Djamali, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er OK Service ApS anbragt i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at arbejde indenfor kioskbranchen, samt andet lignendeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Café Ipsen ApS i Frederiksberg CCafé Ipsen ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 385.602 til 139.727 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 385.602 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 479.828 til 588.812. Virksomheden ledes af direktør Rune Kristensen. I første omgang er det KRIS & MOU HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Kristensen, der er den dominerende ejer. Café Ipsen ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed, herunder handel med fødevareprodukterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Renlig.dk ApSFrederiksberg-virksomheden Renlig.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -157.093 til -82.141 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 25.710 kroner i det foregående regnskabsår til 383.976 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -117.093 til -199.234 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sami Leon Saaby Henriksen. I første omgang er det Sami Henriksen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sami Leon Saaby Henriksen, der er den dominerende ejer. Renlig.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Juul's Vin & Spiritus A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Juul's Vin & Spiritus A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 646.946 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Madsen. I første omgang er det PINGVIN OG WHISKY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Madsen, der er den dominerende ejer. Juul's Vin & Spiritus A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg fik igen tabCERA ApS, der er et firma i Frederiksberg, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -535.024 til -567.013 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 27.998 til -422.219 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kristian Rosenvold. I første omgang er det CARSTEN HALLE ADVOKATANPARTSSELSKAB og CERA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Rosenvold, der er den dominerende ejer. CERA ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve byggerådgivning, herunder ingeniør- og arkitektvirksomhed, samt foretage andels- og valuarvurderinger af lejligheder samt ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Science Stories ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Science Stories ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1665 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -1665 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jens Åge Degett og Cristina Heller del Riego. Virksomhedens reelle ejere er Jens Åge Degett og Cristina Heller del Riego. Science Stories ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pressebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Science Stories ApS is a Purpose-driven Non-profit Limited Liability Partnership. Science Stories ApS purpose is to make science and technology a greater part of public culture and raise the status of evidence-based knowledge in society. The platform will strive to understand the source of knowledge and put it into perspective so that citizens can gain better insights to make informed choices related to major societal challenges (Climate Change, Pandemics, Antibiotic Resistance, etc). Science Stories ApS will manage a media platform (ScienceStories.dk) that publishes stories (written articles, podcasts, videos, etc.) and organises events on science, technology and engineering that inspires and increases interest in and understanding of the world
Nedgang på bundlinjen: Arkitektur Butik. ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Arkitektur Butik. ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 63.793 til -5000 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 63.793 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 64.130 kroner året før til -4653 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -6078 kroner efter skat, voksede formuen i Arkitektur Butik. ApS sidste år fra 14.843 til 48.764 . Firmaet ledes af en direktion, der består af Martin Klavstrup Mathiasen og Madeleine Anna Mathiasen. I første omgang er det Arkitektur Butik. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Klavstrup Mathiasen, Martin Klavstrup Mathiasen, Madeleine Anna Mathiasen og Madeleine Anna Mathiasen, der er de dominerende ejere. Arkitektur Butik. ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomheden har til formål at etablere en platform der forbinder arkitekter med finansiering, produkter og projekterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Line Krüger ApSFrederiksberg C-virksomheden Line Krüger ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -41.679 til -17.188 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -25.417 kroner til -59.616 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 448.837 til 445.235 kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Krüger. Virksomhedens reelle ejere er Line Krüger. Line Krüger ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kommunikationsdesign, grafisk design og reklamerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i City Apartment A/S i Frederiksberg CCity Apartment A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,6 milliarder til 503,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 55 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 152,2 millioner kroner til 164,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 2,7 milliarder til 3,1 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Rolf Stuhr Petersen, AP Holdco ApS og RP Holdco ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. City Apartment A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, restaurere og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jentas A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jentas A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,3 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 3,9 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sigrún Katrín Halldórsdóttir. I første omgang er det HALLDORS GROUP ApS, HJALTASON HOLDING ApS og Arnarsson Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sigrún Katrín Halldórsdóttir, der er den dominerende ejer. Jentas A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive forlagsvirksomhed, handel håndværk, industri og salg af tjenesteydelserKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Science i Børnehøjde ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 30.390 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 48.287 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Sami Widell og Anne Hjerrild Rønning. I første omgang er det Anne Hjerrild Rønning og Widell Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sami Widell og Anne Hjerrild Rønning, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Science i Børnehøjde ApS anbragt i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet WOK KING ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5818 til 73.402 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -71.342 til 2060. Firmaet ledes af direktør Yong Ding. Virksomhedens reelle ejere er Yong Ding. I Erhvervsstyrelsens register er WOK KING ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabBettina Køhlert Kommunikation ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.171 til 348.198 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 733.266 kroner i det foregående regnskab til 629.331. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bettina Køhlert Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Bettina Køhlert Larsen. Bettina Køhlert Kommunikation ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommunikationsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Ravnsbjerggårdsvej ApSRavnsbjerggårdsvej ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 19,8 millioner til 18,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,3 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 21,6 millioner til 34,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Ravnsbjerggårdsvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Man Vs Potato ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Man Vs Potato ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 18.000 til -11.051 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 70.000 kroner året før til -10.746 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.000 til 42.690 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sean Bendtsen Powell. I første omgang er det Powell Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sean Bendtsen Powell, der er den dominerende ejer. Man Vs Potato ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive IT- konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Gl Kongevej 93 ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Gl Kongevej 93 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -240.831 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 58.024 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Gl Kongevej 93 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nybyvej 13, Vipperød ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Nybyvej 13, Vipperød ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -187.205 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -187.053 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Nybyvej 13, Vipperød ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje samt administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LanguageWire Danmark A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 29 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 20,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i LanguageWire Danmark A/S fra 14 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Bech Justesen. Virksomheden ejes af LANGUAGEWIRE A/S. LanguageWire Danmark A/S hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at markedsføre og sælge løsninger til virksomheder, der har et internationalt behov for kommunikation, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens vurdering er knyttet hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Adecco A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Adecco A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -9,8 millioner til -3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 849 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 1.048 ansatte - en fremgang på 23,44 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 370,0 millioner kroner til 467,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 12,2 millioner til -554.000 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ane Lüth Elstrup og Niklas Bye Nordkap. I første omgang er det Adecco Group AG og Avanta Intermare Holdings LTD, der står som ejere. I sidste ende er det Florian Gheorghe og Gerard Koolen, der er de dominerende ejere. Adecco A/S hører hjemme i branchen "Vikarbureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, herunder vikarservice, personaleudvælgelse, administration, salg & demonstration, marketing, konsulentbistand, outsourcing (udlicitering), outplacement, konferencer samt kursusvirksomhed, bl.a. vedrørende kantinedrift, ledelse og personaletræningKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Meploy ApSUnderskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Meploy ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4,0 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 48 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 41 ansatte - en nedgang på 14,58 procent. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,0 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -585.590 til -3,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Michael Andrzej Bugaj. I første omgang er det DAUGAARD HOLDING ApS, JJAA HOLDING ApS, Mad Hatter & Co. ApS, NAP I ApS og Tomasz Drobiszewski, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Andrzej Bugaj, der er den dominerende ejer. Meploy ApS hører hjemme i branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive IT- og investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i kapitalselskaber indenfor IT-branchenKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K.E. Consult ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.952 til 57.490 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.812 kroner til -12.886 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 57.490 kroner efter skat, faldt formuen i K.E. Consult ApS fra 424.605 til 382.095 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lene Karas-Jensen og Carsten Karas-Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Karas-Jensen og Carsten Karas-Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er K.E. Consult ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er: Formueadministration og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Profil Rejser A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Profil Rejser A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7,9 millioner til -16,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 43 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 30 ansatte - en nedgang på 30,23 procent. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 14,9 millioner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner - et fald på -89 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,2 millioner til -16,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Rasmussen. I første omgang er det TRAVEL HOUSE GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Profil Rejser A/S anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn naturligt udøves i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FrederiksbergForeningen ZOOs Dyrefond, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 7,1 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 19,7 millioner i det foregående regnskabsår til 9,8 millioner - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. På trods af et overskud på 2,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Foreningen ZOOs Dyrefond fra 194 millioner til 165,8 millioner kroner . Foreningen ZOOs Dyrefond hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at opføre zoologiske anlæg og hertil accessoriske anlæg alt efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom. Lejere skal være omfattet af - og lejers virksomhed reguleret af zoolovenKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden IMPACT Consulting Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.901 til -4246 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -40.775 kroner til -2841 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 20.230 til 15.984 kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Henrik Mourier Havrehed. I første omgang er det Christian Henrik Mourier Havrehed og VicNik Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Henrik Mourier Havrehed, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er IMPACT Consulting Denmark ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning, inspirations foredrag, teambuilding, og forskellige former for projektledelse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden Beyond the Seas ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -18.544 til -4666 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -18.155 kroner til -2868 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.629 til 40.857 kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Henrik Mourier Havrehed. I første omgang er det VicNik Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Henrik Mourier Havrehed, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Beyond the Seas ApS anbragt i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Better Energy Estate I ApSFrederiksberg C-virksomheden Better Energy Estate I ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.621 til -56.200 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 245 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1129 kroner til -10.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.279 til -21.645 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Knokgaard Nielsen, Annette Egede Nylander og Ho Kei Au. Virksomheden ejes af Better Energy Denmark A/S. Better Energy Estate I ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at leje, købe, eje og drive fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i KLEIN & CO ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 309.890 til 818.737 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Simon Klein-Knudsen og Line Thit Klein-Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Simon Klein-Knudsen og Line Thit Klein-Knudsen. KLEIN & CO ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fotografvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Nybyvej 11, Vipperød A/SFrederiksberg-virksomheden Nybyvej 11, Vipperød A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -144.646 til -65.956 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -146.131 kroner til -65.956 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Nybyvej 11, Vipperød A/S var ligesom året før på 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Nybyvej 11, Vipperød A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i FrederiksbergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Itzy-Bitzy Communications ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 34.402 til 4577 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 34.402 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 28.508 kroner året før til -1112 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 109.043 til 113.620. Firmaet ledes af direktør Steen Schnack Grønfeldt. I første omgang er det GRØNFELDT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Schnack Grønfeldt, der er den dominerende ejer. Itzy-Bitzy Communications ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er sælge og formidle oversættelsesydelser samt konsulentydelser og services, herunder hosting, drift og vedligeholdelse i forbindelse med webløsninger og e-handelsløsninger samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vandgranen ApS i FrederiksbergVandgranen ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 67,0 millioner til 16,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 51,4 millioner til 64,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Vandgranen ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i tøjforretning i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden CBS Collection ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7587 til -37.293 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9462 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 23.272 kroner året før til -4721 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 385.200 til 356.111 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristine Kryger. Virksomheden ejes af CBS Students. CBS Collection ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, og al anden virksomhed, der understøtter studiemiljøet på CBS for de studerende, særligt ved at introducere et 'Merchandise' programKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabGREDAR GROUP ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.084 til 87.533 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 245.465 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 238.871 til 302.583. Firmaet ledes af direktør Alan Gredar. Virksomhedens reelle ejere er Alan Gredar. GREDAR GROUP ApS hører hjemme i branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets primære formål er at drive forretning med En eller flere af følgende tjenester: vagttjenester og patruljering, afhentning og levering af penge, kvitteringer eller andre værdigenstande med personale og udstyr til beskyttelse af disse under transporten Pansertransport Bodyguardtjeneste Polygrafvirksomhed Fingeraftryksvirksomhed Sikkerhedsvagttjeneste
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i Frederiksberg CSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg C-virksomheden Children's Development Systems ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -4,2 millioner til -370.747 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -84.371 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 169.138 kroner året før til -60.685 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,8 millioner til -4,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Erik Bresling. I første omgang er det CLAUS FISKER MANAGEMENT ApS, LAHELA ApS, Laoshi IVS og BOJH-MJH Equity Investments ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Fisker og Christian Helweg-Larsen, der er de dominerende ejere. Children's Development Systems ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden hermed forbundet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lightcore ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Lightcore ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2888 kroner. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 32.750 kroner. Årets bruttotab var på -2888 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 50.000 til 47.112 kroner . Selskabet ledes af direktør Søren Jacob Frederik Holmblad. I første omgang er det Søren Jacob Frederik Holmblad, Frank Lyhne Hansen, TEE HOLDING ApS og Black Elephant ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Jacob Frederik Holmblad, Tim Elleby Eriksen, Frank Lyhne Hansen og Kasper Kiilsholm Ottesen, der er de dominerende ejere. Lightcore ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at være holding selskab og eje ejerandele i techvirksomheder
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NBL Trading ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,6 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 10,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,4 millioner - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i NBL Trading ApS fra 6,1 millioner til 5,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Nina Bang Lægdsgaard. I første omgang er det NINA LÆGDSGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nina Bang Lægdsgaard, der er den dominerende ejer. NBL Trading ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Eigenwald Advisory ApsFrederiksberg C-virksomheden Eigenwald Advisory Aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -14.724 til -10.892 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7002 kroner til -6166 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -25.242 til -36.134 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Østergaard Mikkelsen. I første omgang er det Eigenwald Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ejvind Henriksen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Eigenwald Advisory Aps anbragt i branchen "Andre sportsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling af produkter, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Guapas Aps i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Guapas Aps, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 54.170 til 6699 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 913.208 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 37.463 til 33.216 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mila Nastacha Loguercio. Virksomhedens reelle ejere er Mila Nastacha Loguercio. Guapas Aps hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor import, handel og service, samt aktiviteter der efter direktionens skøn er i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Invest One ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Invest One ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 63.668 til -329 kroner før skat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -26.999 kroner til -329 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -329 kroner efter skat, voksede formuen i Invest One ApS sidste år fra 103.671 til 141.001 . Firmaet ledes af direktør Bo Tue Knudsen. I første omgang er det Tue Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Tue Knudsen, Lasse Tue Knudsen og Magnus Tue Knudsen, der er de dominerende ejere. Invest One ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er rådgivning samt besiddelse af kapitalandele i andre selskaber
Tallene vendt: Investtwo ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Investtwo ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -83.984 til 24.570 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 58.130 i det foregående regnskabsår til 12.927 - et fald på -78 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -20.587 til 3982. Virksomheden ledes af direktør Bo Tue Knudsen. Virksomheden ejes af Invest One ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Investtwo ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsaktiviteter og handel, samt øvrige aktiviteter der er forenelige med disse formål
Nyt regnskab: It-virksomhed i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden INVICE Enterprise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4673 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -4670 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sten Wieth-Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Sten Wieth-Knudsen. I Erhvervsstyrelsens register er INVICE Enterprise ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle kundespecifikke løsninger til Dynamics NAV samt at drive anden dermed forbunden virksomhed
Går tilbage: Ejendomsmæglervirksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden Realmæglerne København Administration ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 77.956 til -37.782 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 77.956 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 102.865 til 65.082 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Lindberg. I første omgang er det DANAS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Lindberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Realmæglerne København Administration ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er administration i tilknytning til ejendomsmæglervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden ApS SPKR 4 nr. 3364 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.933 til -28.059 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -7517 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 12.959 i det foregående regnskabsår til 2510 - et fald på -81 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -129.807 til -151.693 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Svend Petersen. I første omgang er det CITY APARTMENT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. ApS SPKR 4 nr. 3364 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg CEGESØ ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 46,6 millioner til 14,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 114.332 kroner året før til -5116 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 107,4 millioner til 121,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det CITY APARTMENT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. EGESØ ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive finansiering, handel, industri og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Butik Liva ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Butik Liva ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -143.376 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -128.936 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Heidi Larsen. I første omgang er det HL-A Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Heidi Larsen, der er den dominerende ejer. Butik Liva ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af beklædning samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden CRMSOFT ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 188.597 til -11.314 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 246.816 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 238.834 kroner til 299.075 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 142.604 til 916 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Støvlbæk Krog. I første omgang er det KROG'S HOLDING ApS og Saathi Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Støvlbæk Krog, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CRMSOFT ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge software
Nedgang på bundlinjen: Q-tility ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Q-tility ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5558 til -43.738 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5558 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 15.557 kroner året før til -37.722 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -27.405 til -71.143 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Støvlbæk Krog. I første omgang er det KROG'S HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Støvlbæk Krog, der er den dominerende ejer. Q-tility ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive konsulent virksomhed inden for vandrensning
Tallene går op: Smartbox Group Denmark A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Smartbox Group Denmark A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 746.649 til 897.276 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner til 10,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 897.276 kroner efter skat, faldt formuen i Smartbox Group Denmark A/S fra 7,2 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Paola Pianciola. I første omgang er det Smartbox Group Limited, der står som ejer. I sidste ende er det Pierre Edouard Stérin, der er den dominerende ejer. Smartbox Group Denmark A/S hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af produkter og serviceydelser samt at drive handel og investering og hermed beslægtet virksomhed i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Vending: Zuberstar Ventures ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Zuberstar Ventures ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -70.000 til 914.974 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -28.000 kroner til -20.905 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra -15.000 til 920.338. Virksomheden ledes af direktør Niels Christian Finseth. I første omgang er det Philip Christian Finseth, William Johan Finseth og FINZT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Christian Finseth, Philip Christian Finseth og William Johan Finseth, der er de dominerende ejere. Zuberstar Ventures ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er investering i kapitalandele og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Sørensen Freelance Management ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 36.789 til -39.940 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 63.234 kroner året før til -19.835 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 133.849 til 102.562 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Hemming Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Hemming Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Sørensen Freelance Management ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent-,agent-, investerings- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Frederiksberg C fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Time for Licensing ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 373.551 til 426.558 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 633.802 kroner til 722.852 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 754.027 til 876.496. Virksomheden ledes af direktør Michael Benzon. I første omgang er det BENZONFJORD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Benzon, der er den dominerende ejer. Time for Licensing ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive erhverv indenfor handel mv. og dermed beslægtet virksomhed samt at eje anparter i andre virksomheder drevet i selskabsform efter direktionens nærmere bestemmelser heromKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Thorkildsminde ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thorkildsminde ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,5 millioner til 7,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -58.465 kroner til -98.370 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 35,2 millioner til 42,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Strøh Klitgaard Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Strøh Klitgaard Christensen. Thorkildsminde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investeringer af enhver art, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden ROSENBERG SKOMAGERI ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 309.560 til -127.004 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 309.560 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 813.437 kroner i det foregående regnskab til 409.934 - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 688.819 til 565.203 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Rosenberg. I første omgang er det N & T HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Rosenberg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ROSENBERG SKOMAGERI ApS anbragt i branchen "Reparation af skotøj og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er reparation af fodtøj, salg af tilbehør til skobranchen samt beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Blenderday ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Blenderday ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 34.225 til -392.807 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 34.225 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 669.356 kroner til 928.633 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 105.117 til -218.241 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Dubgaard Borup. I første omgang er det NIELS BORUP HOLDING ApS og Emil Asmussen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Dubgaard Borup og Svend Emil Asmussen, der er de dominerende ejere. Blenderday ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med filmproduktion samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Webuild ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Webuild ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 145.762 til -107.305 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 145.762 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -13.443 kroner til -20.982 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 477.641 til 351.947 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Vibild. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Vibild. Webuild ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion af kulturel og/eller kunstnerisk kapital. Herunder - men ikke begrænset til - forfatter-, forlags,- musik-, film-, video- og teatervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Invest Partner ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Invest Partner ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -165.000 til 130.463 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -37.000 kroner til -29.446 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Thomas Godsk. Virksomhedens reelle ejere er Morten Thomas Godsk. I Erhvervsstyrelsens register er Invest Partner ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning og investering i værdipapirer samt udøve konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i it-virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden MEGTECH ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -15.000 til -28.307 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 46.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.000 kroner til -23.192 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -73.000 til -95.208 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Thomas Godsk. I første omgang er det Emil Godsk og INVEST PARTNER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Thomas Godsk og Emil Godsk, der er de dominerende ejere. MEGTECH ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kreativt innovationshus med nyskabelse af virksomheder, samt udvikling af softwareKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Anadeon ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Anadeon ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 226.237 til 1,3 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 491.331 kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 216.318 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Martin Overgaard Jensen. I første omgang er det HMOJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Martin Overgaard Jensen, der er den dominerende ejer. Anadeon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, konsulentrådgivning og investeringsarbejde samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Tøjforretning i FrederiksbergSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden T. KNUDSEN ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -880.396 til -234.917 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 458.914 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -60.819 kroner året før til 511.567 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -446.283 til -608.573 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Susanne Bernth. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Bernth. T. KNUDSEN ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhed med salg og handel, og anden hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Affenium ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Affenium ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 555.267 til -48.769 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -35.928 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 177.039 kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Martin Overgaard Jensen. I første omgang er det HMOJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Martin Overgaard Jensen, der er den dominerende ejer. Affenium ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, konsulentrådgivning og investeringsarbejde samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Reboost ApS i FrederiksbergReboost ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 232.297 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,7 millioner i det foregående regnskabsår til 664.893 - et fald på -61 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 174.585 kroner efter skat, faldt formuen i Reboost ApS fra 1 millioner til 226.230 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Buch. I første omgang er det Jesper Buch Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Buch, der er den dominerende ejer. Reboost ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand indenfor virksomhedsudvikling og virksomhedsopbygning, foredragsvirksomhed herom samt anden hermed relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Fitness - Yoga Club ApSUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Fitness - Yoga Club ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -2,0 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -715.689 kroner året før til 510.511 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -5,2 millioner til -6,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jannick Lehmann og Lucas Olander Falkenstrøm. I første omgang er det LEHMANN HOLDING ApS, UNABO ApS og Motus Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jannick Lehmann, der er den dominerende ejer. Fitness - Yoga Club ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fitnesscenter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Tved Kirkevej ApSUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Tved Kirkevej ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -250.859 til -156.617 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -44.972 kroner til -48.799 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,7 millioner til -1,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det CFISCHER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Fischer, der er den dominerende ejer. Tved Kirkevej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udvikle matr.nr. 16q, Tved by, TvedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tøjforretning i Frederiksberg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BUTIK K ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2151 til -331.004 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 60.295 kroner. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 866.124 kroner i det foregående regnskab til 830.699. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 780.047 til 519.966 kroner . Virksomheden ledes af direktør Franki Johansen. I første omgang er det FRANKI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Franki Johansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BUTIK K ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af detajlforretninger med dametøj
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden SinnVonSein ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -91.579 til -38.081 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.714 kroner til -37.671 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.733 til 16.652 kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Vilhelm Riis. Virksomhedens reelle ejere er Søren Vilhelm Riis. I Erhvervsstyrelsens register er SinnVonSein ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage investeringer og konsulentopgaver inden for nye forretningsområder og på tværsKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: It-virksomhed i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden PraxShip ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6475 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6475 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Vilhelm Riis. I første omgang er det SinnVonSein ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Vilhelm Riis, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PraxShip ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle en markedsplads for praktik for akademikere i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Byggevirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JS Consultancy & Construction ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.442 til 21.333 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -11.121 kroner året før til 57.368 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 22.731 til 44.064. Virksomheden ledes af direktør Jonas Bøgh Steenslev. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Bøgh Steenslev. I Erhvervsstyrelsens register er JS Consultancy & Construction ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed som entrepenørvirksomhed og byggestyring samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden SLT INVEST ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -45.813 til -19.187 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var på -1519 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,4 millioner til -1,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Thomas Ernst Bangsbo Petersen. I første omgang er det Sune Nicholas Hansen, Leon Sass og TEBP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sune Nicholas Hansen, Leon Sass og Thomas Ernst Bangsbo Petersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SLT INVEST ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af erhvervsmæssig virksomhed, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden StreetX ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -18.469 til -27.445 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 755.270 kroner i det foregående regnskab til 442.200 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 321.196 til 378.222. Virksomheden ledes af direktør Natassia Madelleine Alexandrine Ivanova. Virksomhedens reelle ejere er Natassia Madelleine Alexandrine Ivanova. StreetX ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning inden for sport og fritid samt dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden ANLOSK ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -29.001 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -26.551 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Annika Løbnitz Skjoldborg. Virksomhedens reelle ejere er Annika Løbnitz Skjoldborg. I Erhvervsstyrelsens register er ANLOSK ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er produktion, køb og salg af interiør
Underskuddet er blevet mindre hos Madklubben Regnbuepladsen ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Madklubben Regnbuepladsen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,0 millioner til -509.039 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 14 ansatte - en fremgang på 75 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -6,9 millioner til -7,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Regnbuepladsen ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Byggevirksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden KA-Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 390.976 til -225.167 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 368.192 kroner året før til -95.266 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Jensen. I første omgang er det Kasper Jensen og KA-INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KA-Invest ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårAPD Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.627 til 101.263 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 106.759 kroner i det foregående regnskabsår til 217.870 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,9 millioner til 3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Peter Hertz, Alexander Sonne Wulff og Daniel Lorentzson Winther. I første omgang er det Daniel Lorentzson Winther, PH FORMUE INVEST ApS og A. WULFF ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Hertz, Alexander Sonne Wulff og Daniel Lorentzson Winther, der er de dominerende ejere. APD Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering og udlejning af ejendomme og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden CJLK ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -15.242 til -187.548 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 102.921 kroner til 112.454 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.758 til -162.791 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Christel Thormann Leonhardt. Virksomhedens reelle ejere er Christel Thormann Leonhardt. CJLK ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, håndværk og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder salg og formidling af salg af og / eller indretning af køkkener
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Xantor ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Xantor ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 681.489 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 906.393 kroner året før til -338.872 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Hærup Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Hærup Christensen og Gitte Hald. Xantor ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Frédéric Collette ApSFrederiksberg C-virksomheden Frédéric Collette ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -192.909 til -57.268 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -23.600 kroner til -6250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 335.415 til 274.803 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frederic Sebastien Collette. Virksomhedens reelle ejere er Frederic Sebastien Collette. Frédéric Collette ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at lave udvikling, særligt inden for design, at eje aktier og anparter i andre selskaber samt i øvrigt at drive anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden COACHINGBYDANE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -50.984 til -19.097 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -46.625 kroner til -2496 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -254.420 til -273.516 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jim Dane Heller Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jim Dane Heller Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er COACHINGBYDANE ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive coaching og undervisning i videst mulig forstand og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Collect Furniture ApSFrederiksberg C-virksomheden Collect Furniture ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -57.975 til -75.861 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -41.140 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -36.074 kroner til -51.372 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -803.665 til -876.182 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Frederic Sebastien Collette. I første omgang er det FRÉDÉRIC COLLETTE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederic Sebastien Collette, der er den dominerende ejer. Collect Furniture ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for produktion og salg samt anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Butiksliv

Byens første ubemandede købmandsbutik: Nu kan du købe ind 24 timer i døgnet

Trafik

Er en fodgængerovergang ved Aksel Møllers Have kommet et skridt nærmere?

Butiksliv

Sygeplejerske-søstre har åbnet klinik: Vores sted må ikke føles som en travl tandlæge

Byliv

Afsløring: Her er de nominerede til Teaterflisen 2022

Lyt: Pape uddeler gaver til Mette Frederiksen

Bolig

Boligpriserne fortsætter med at banke derudaf: Frederiksberg-stuelejlighed solgt for astronomisk beløb

Byliv

Gazelle-virksomhed rykker ind på eksklusiv adresse

Byliv

René lider af en sjælden nervesygdom: Blev nægtet adgang til Frederiksberg Have

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Debat

Kære borgmester: Hæv kommuneskatten

Mette Frederiksen åbner valgkampen med at gå i kamp mod djævlen

Annonce