Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Overskuddet stiger: Bodenhoffs Bageri ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bodenhoffs Bageri ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 85 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 92 ansatte - en fremgang på 8,24 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 38,8 millioner kroner til 43,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 4 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Charlotte Abild Bodenhoff og Christian Bodenhoff. I første omgang er det Steen Bodenhoff, Hold An Vej 1966 ApS og Hold An Vej 1965 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Charlotte Abild Bodenhoff og Christian Bodenhoff, der er de dominerende ejere. Bodenhoffs Bageri ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Polarize License ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Polarize License ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 25.200 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 29.114 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Henrik Ardenkjær-Larsen. I første omgang er det Polarize Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, der er den dominerende ejer. Polarize License ApS hører hjemme i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at købe, sælge, besidde og licensere immaterielle rettigheder samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden SourceWise ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8546 til -2751 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -8482 kroner til -2388 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48.647 til 46.490 kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Tøth. I første omgang er det Thomas Tøth Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Tøth, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SourceWise ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentarbejde og rådgivning inden for IT og management, herunder kursus- og foredragsvirksomhed samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed
Overskuddet stiger: Polarize ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Polarize ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 343.000 til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Henrik Ardenkjær-Larsen. I første omgang er det Polarize Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, der er den dominerende ejer. Polarize ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at sælge udstyr og ydelser til magnetisk resonansKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårKATAPULT STR. ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 128.418 til 301.263 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 209.483 kroner i det foregående regnskab til 157.794. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra -353.248 til -97.899. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ernst Bangsbo Petersen. I første omgang er det TEBP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Ernst Bangsbo Petersen, der er den dominerende ejer. KATAPULT STR. ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive butikker og detailvirksomhed - sekundært rengøringsarbejde
Nedgang: Underskuddet hænger fast i frisørsalon i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden Chic CPH ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -18.201 til -72.073 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 195.097 i det foregående regnskabsår til 79.659 - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 21.799 til -50.274 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lena Ahmad Hamze. Virksomhedens reelle ejere er Lena Ahmad Hamze. Chic CPH ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C fik større overskud end året førTHORNEDAHL ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 145.762 til 184.458 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 921.384 kroner i det foregående regnskab til 881.271. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 563.497 til 710.171. Virksomheden ledes af direktør Niels Jørgen Thornedahl. Virksomhedens reelle ejere er Niels Jørgen Thornedahl. THORNEDAHL ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i CoHab ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4685 til -8209 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 24.144 i det foregående regnskabsår til 3608 - et fald på -85 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 57.171 til 47.560 kroner . Virksomheden ledes af direktør Franz Erik Ahlroth Dupont. I første omgang er det Franz Dupont Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Franz Erik Ahlroth Dupont, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CoHab ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at rådgive om, udvikle, færdiggøre og formidle grafisk design og kommunikation til to- og tredimensionelle formater, på såvel analoge som digitale platforme samt anden i forbindelse hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos arkitekt-virksomhed i Frederiksberg CIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i H.A.R Solution ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 19.874 til 8831 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 22.778 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 92.743 kroner i det foregående regnskab til 76.882. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 37.005 til 44.263. Firmaet ledes af direktør Henrik Mogens Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Rasmus Kirkebjerg Olesen. H.A.R Solution ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og udvikling indenfor arkitektur og design samt mindre entreprenør opgaver og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Socialservice ApSFrederiksberg-virksomheden Socialservice ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -27.495 til -46.808 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -19.457 kroner til -28.473 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.118 til -48.022 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Gry Pedersen. I første omgang er det Atlas Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Sonny Rasmussen, Marcus Andre Kolind og Gry Pedersen, der er de dominerende ejere. Socialservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med service inden for det sociale område samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kuanhsi Consulting ApS i Frederiksberg CKuanhsi Consulting ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 354.275 til 112.207 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 87.522 kroner efter skat, faldt formuen i Kuanhsi Consulting ApS fra 992.307 til 769.829 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Boe Sørensen. I første omgang er det Kuanhsi Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Boe Sørensen, der er den dominerende ejer. Kuanhsi Consulting ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor kommunikation, rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Socialteam ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Socialteam ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.372 til 593.676 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 61.276 kroner i det foregående regnskabsår til 769.011 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 1,5 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gry Pedersen. I første omgang er det Atlas Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Sonny Rasmussen, Marcus Andre Kolind og Gry Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Socialteam ApS anbragt i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bemandingsopgaver inden for det sociale område samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: K Byggerådgivning ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Frederiksberg C-virksomheden K Byggerådgivning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -861.518 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -138.039 kroner til -63.640 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 474.671 til -599.852 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Bang Jensen. I første omgang er det PB Ejendom ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Bang Jensen, der er den dominerende ejer. K Byggerådgivning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er primært udvikling og salg af innovative ideer samt disses idegrundlag og angående den primære aktivitet enhver hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i Frederiksberg CPB Bygningsentreprise ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 714.980 til 346.082 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 142.837 kroner efter skat, faldt formuen i PB Bygningsentreprise ApS fra 1,6 millioner til 746.059 kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Bang Jensen. I første omgang er det PB Ejendom ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Bang Jensen, der er den dominerende ejer. PB Bygningsentreprise ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er primært rådgivning, handel og service i forbindelse med gennemførelse af byggeprojekter. Sekundært er formålet al handel og service naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kontra Byg ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg C-virksomheden Kontra Byg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -458.203 til -116.275 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 71.022 kroner i det foregående regnskabsår til 359.701 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,3 millioner til -1,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Bang Jensen. I første omgang er det PB Ejendom ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Bang Jensen, der er den dominerende ejer. Kontra Byg ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er primært gennemførelse af byggeprojekter og sekundært handel og service i forbindelse med håndværksmæssig virksomhed samt underentreprenørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos B2 Entreprise ApSFrederiksberg C-virksomheden B2 Entreprise ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -61.415 til -41.272 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -46.156 kroner til -40.742 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28.110 til -13.162 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Bang Jensen. I første omgang er det PB Ejendom ApS og Bech Hansen Entreprise ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Bang Jensen og John Bech Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er B2 Entreprise ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DBBA ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 5,2 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dennis Bertram Merino Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Dennis Bertram Merino Andersen og Anette Merino Andersen. DBBA ApS hører hjemme i branchen "Farve- og tapetforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor detail- og engroshandel med malerprodukter og dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Administrationsselskabet Surgiteam ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6030 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6030 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jens Ulrik Benjamin Branner og Sebastian Hentze Bjørck. I første omgang er det Ortkirlaeger ApS og Ortoflex Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Ulrik Benjamin Branner og Sebastian Hentze Bjørck, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Administrationsselskabet Surgiteam ApS anbragt i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være administrationsselskab for selskabet Surgiteam P/SKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vacosoft ApSFrederiksberg C-virksomheden Vacosoft ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.339 til -88.079 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 351.726 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 157.429 kroner i det foregående regnskabsår til 344.671 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 106.148 til 35.873 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jerzy Howako og Per Fabricius Andersen. I første omgang er det VACOSOFT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jerzy Howako, der er den dominerende ejer. Vacosoft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udviklings- og konsulentvirksomhed især indenfor IT-branchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergDANSK INDUSTRI SUPPLY ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 198.800 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Oliver Marcher Olsen og Jess Iversen. I første omgang er det NOMO INVEST ApS og JI INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Oliver Marcher Olsen og Jess Iversen, der er de dominerende ejere. DANSK INDUSTRI SUPPLY ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med rengøringsmidler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed med kursusvirksomhed, handel og produktion samt anden dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Hundemoseskov A/S fik millionoverskudHundemoseskov A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 41.512 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 606.563 kroner til 619.342 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 10,6 millioner til 13,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Stig Andersen. I første omgang er det PSAND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stig Andersen, der er den dominerende ejer. Hundemoseskov A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og -udlejning, land- og skovbrugsvirksomhed, entreprenør- og handelsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i passende forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: 39 Østervold, København ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i 39 Østervold, København ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19,7 millioner til 35,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 40,9 millioner til 69,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Rolf Petersen Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. 39 Østervold, København ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tandlæge Ulla Hildorf ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlæge Ulla Hildorf ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -151.817 til 147.470 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -84.872 kroner til -78.868 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 852.624 til 854.594. Virksomheden ledes af direktør Ulla Hildorf. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Hildorf. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlæge Ulla Hildorf ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabWeEntertain ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.877 til 676.430 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 61.926 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 730.707 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Olau Finnemann Scheel. I første omgang er det FINNEMANN SCHEEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Olau Finnemann Scheel, der er den dominerende ejer. WeEntertain ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor musikbranchen - herunder manager- og bookingvirksomhed med udlejning af personale og udstyr, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førWeEntertain Event ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 169.791 til 188.339 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 171.122 kroner til 190.409 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 182.457 til 196.913. Firmaet ledes af direktør Olau Finnemann Scheel. I første omgang er det WEENTERTAIN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Olau Finnemann Scheel, der er den dominerende ejer. WeEntertain Event ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor musikbranchen herunder manager- og bookingvirksomhed med udlejning af personale og udstyr, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frederiksberg C-virksomheden Globe Sport ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSelskabet Globe Sport ApS, der har adresse i Frederiksberg C, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -4375 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -4375 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 27.673 til 23.298 kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Rytter Støvring. I første omgang er det RYTTER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Rytter Støvring, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Globe Sport ApS anbragt i branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er Import og videresalg af brugsartikler indenfor fritid og sportKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Fondet af 1844 i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,1 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -634.010 kroner året før til 5,9 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 87,5 millioner til 93,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Fondet af 1844 anbragt i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at fremme bestræbelserne på at opretholde kontakten mellem Skatteministeriet og pensionister, der har været ansat under Skatteministeriet. Fondet kan yde økonomiske bidrag til aktiviteter, der har til formål at opretholde denne kontakt. Formålet er dernæst i påtrængende tilfælde at yde økonomisk hjælp til pensionister, som har været ansat under Skatteministeriet, og til deres efterladte ægtefæller. Med Skatteministeriet forstås generelt Skatteministeriet og SKAT samt de tidligere myndigheder Toldvæsenet, det statslige skattevæsen og ToldSkatKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dennis Entreprise ApS fik større overskud end året førDennis Entreprise ApS , der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.034 til 59.655 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 384.297 i det foregående regnskabsår til 177.335 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 53.833 til 111.596. Firmaet ledes af direktør Dennis Koch Thoning. I første omgang er det Dennis Koch Thoning, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Koch Thoning og Dennis Koch Thoning, der er de dominerende ejere. Dennis Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværk og entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Monne Vintage ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Monne Vintage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 17.625 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 65.166 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Simone Engelbreth Jakobsen. I første omgang er det Monne Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simone Engelbreth Jakobsen, der er den dominerende ejer. Monne Vintage ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af beklædningsartikler, tilbehør og interiør og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frankies Pizza Odense ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Frankies Pizza Odense ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.283 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -13.170 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anders Aagaard Jensen og Kennet Skyggelund Wienecke. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Frankies Pizza Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Madklubben Odense ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Madklubben Odense ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 748.749 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 23 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 6,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Odense ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hanzo Frederiksberg ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Hanzo Frederiksberg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 275.240 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Hanzo Frederiksberg ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hanzo Aarhus ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Hanzo Aarhus ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -484.084 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 14 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Hanzo Aarhus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Madklubben Lyngby ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Madklubben Lyngby ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -37.678 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -27.185 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Lyngby ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Madklubben Esbjerg ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Madklubben Esbjerg ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,2 millioner til 620.174 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -1,7 millioner til -1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Madklubben Esbjerg ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Food Club Aarhus ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Food Club Aarhus ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,4 millioner til -247.674 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 656.146 kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,6 millioner til -3,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Food Club Aarhus ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Grimal ApSFrederiksberg-virksomheden Grimal ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5968 til -50.081 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5850 kroner året før til 200.835 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35.345 til -3718 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Aagaard Jensen og Kennet Skyggelund Wienecke. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Grimal ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virk-somhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Polly ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Polly ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -140.124 til 633.551 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 8,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra -69.297 til 426.413. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Polly ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: More Frankies Pizza ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden More Frankies Pizza ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,2 millioner til -1,9 millioner kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var ni fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 16 ansatte - en fremgang på 77,78 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -906.029 til -2,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. More Frankies Pizza ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Madklubben Åboulevarden ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Madklubben Åboulevarden ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 370.382 til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Åboulevarden ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virk-somhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Frankies Pizza Amager ApSFrederiksberg-virksomheden Frankies Pizza Amager ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -515.252 til -554.112 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte - en nedgang på 60 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,3 millioner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner - et fald på -71 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -432.751 kroner efter skat, voksede formuen i Frankies Pizza Amager ApS sidste år fra -2,2 millioner til 202.352 . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Frankies Pizza Amager ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Frankies Pizza Frederiksberg ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -665.643 til -422.756 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,6 millioner til -1,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Frankies Pizza ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Frankies Pizza Frederiksberg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virk-somhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Mamma's Aarhus ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Mamma's Aarhus ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,8 millioner til -647.959 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,6 millioner til -4,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Mamma's Aarhus ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Frankies Pizza ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Frankies Pizza ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -7,0 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 24 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 36 ansatte - en fremgang på 50 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -8,5 millioner til -11,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Frankies Pizza ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Madklubben ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Madklubben ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 40 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 52 ansatte - en fremgang på 30 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30,0 millioner kroner til 35,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 665.693 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Aagaard Jensen og Kennet Skyggelund Wienecke. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Madklubben Aarhus ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Madklubben Aarhus ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 980.127 til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 23 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 30 ansatte - en fremgang på 30,43 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,4 millioner kroner til 15,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 814.501 til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Aarhus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frederiksberg-virksomheden Madklubben Frederiksberg ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Madklubben Frederiksberg ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 9,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 1,2 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Madklubben Frederiksberg ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i regnskabsvirksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden SAINT REVISION ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.661 til -68.123 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 174.870 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 350.466 kroner til 471.493 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37.135 til -45.178 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Civan Hakbilen. I første omgang er det Asli Usakli og G.A.U. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Asli Usakli, der er den dominerende ejer. SAINT REVISION ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive bogførings- og revisionsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Frank ApS. i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,1 millioner til 511.667 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 156.318 til 555.426. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Frank ApS. anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Bazaar ApS i Frederiksberg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Bazaar ApS i Frederiksberg i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -490.366 til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,2 millioner kroner til 8,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -1,4 millioner til -116.718. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bazaar ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Roberta ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Roberta ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,3 millioner til 142.787 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 14 ansatte - en fremgang på 75 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -1,1 millioner til -999.276. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Roberta ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Hanzo Nørrebro ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Hanzo Nørrebro ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -60.539 til 356.799 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 52.691 til 331.482. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Aagaard Jensen og Kennet Skyggelund Wienecke. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hanzo Nørrebro ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Madklubben Nørrebro ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Madklubben Nørrebro ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,1 millioner til -383.110 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ti, året før var det 11. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,1 millioner til -3,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Nørrebro ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Bistro Royal ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Bistro Royal ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -650.858 til -2,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6,0 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 29 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 39 ansatte - en fremgang på 34,48 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,6 millioner kroner til 11,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -428.151 til -2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bistro Royal ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Etco ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Etco ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 784.000 til 508.762 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 856.000 kroner i det foregående regnskab til 661.694. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 9,8 millioner til 10,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Peter Juel Schiøtt. I første omgang er det Tiketo ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Peter Juel Schiøtt, der er den dominerende ejer. Etco ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at foretage investeringer i fast ejendom, at drive virksomhed med musikproduktion, at udvikle og drifte App´s samt lignende virksomhed efter ledelsens vurderingKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Brandmaling ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Brandmaling ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 264.210 til -267.909 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 264.210 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 266.756 kroner i det foregående regnskab til 261.464. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 340.580 til 73.822 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Ingeborg Moll Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Ingeborg Moll Jakobsen. Brandmaling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive malerforretning samt beslægtede maleropgaverKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Madklubben Østerbro ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Madklubben Østerbro ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -4,0 millioner til -1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -997.712 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 29 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -7,4 millioner til -9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Østerbro ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Madklubben Værnedamsvej ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Madklubben Værnedamsvej ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 215.632 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 14 ansatte - en fremgang på 75 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra -2,1 millioner til -816.934. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Værnedamsvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Madklubben Vesterbro ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Madklubben Vesterbro ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 30 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 31 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,0 millioner kroner til 14,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,1 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Aagaard Jensen og Kennet Skyggelund Wienecke. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Madklubben Vesterbro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Tonys ApSFrederiksberg-virksomheden Tonys ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -79.845 til -883.498 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 62.658 til -625.289 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. Tonys ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Madklubben Grill København ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Madklubben Grill København ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -77.615 til 949.162 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 64.419 til 804.574. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Madklubben Grill København ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Madklubben Bistro ApS i Frederiksberg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Madklubben Bistro ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -997.018 til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -652.674 til 259.588. Virksomheden ledes af direktør Anders Aagaard Jensen. I første omgang er det Madklubben Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Aagaard Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Madklubben Bistro ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Blondies Pub 2000 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Blondies Pub 2000 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 14.485 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 181.026 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ann Spetzler. Virksomhedens reelle ejere er Ann Spetzler. Blondies Pub 2000 ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Cafedrift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Avanticon ApSAvanticon ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,8 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Avanticon ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Skriver Wiuff. I første omgang er det MR. WIUFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Skriver Wiuff, der er den dominerende ejer. Avanticon ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af software og hardwareKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Initiate ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Initiate ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 2 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Torstein Thomsen og Morten Straube Andersson. I første omgang er det Ymo Holding ApS og Kasper Torstein Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Torstein Thomsen og Morten Straube Andersson, der er de dominerende ejere. Initiate ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand indenfor informationsteknologi og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Højsagervej 16 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Højsagervej 16 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2,5 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 347.422 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Højsagervej 16 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Højsagervej 16 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergSønderbyvej Ejendomme ApS, c/o Christian Fischer, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 29,0 millioner til 14,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 11,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Sønderbyvej Ejendomme ApS, c/o Christian Fischer fra 32 millioner til 31,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Sønderbyvej Ejendomme ApS, c/o Christian Fischer hører hjemme i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i UNITED INTERNATIONAL PICTURES ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 648.730 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 9,0 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 4,7 millioner til 5,5 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Michael Berg og David Andrew Childs. Virksomheden ejes af United International Pictures. UNITED INTERNATIONAL PICTURES ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Distribution af film, video- og tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i FrederiksbergLR Etape 1 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 26,1 millioner til 7,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 67,3 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 39,9 millioner til 42 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. LR Etape 1 ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sebber ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sebber ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -449.272 til 92.607 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -4375 kroner til -2669 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 816.412 til 888.628. Virksomheden ledes af direktør Peter Sebber Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Sebber Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Sebber ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er som holdingsselskab at eje kapitalandele i selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Præstøgade 12 - 14 ApS i Frederiksberg C ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Præstøgade 12 - 14 ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,9 millioner til -4,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,9 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 70.856 kroner til 96.744 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 7 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Præstøgade 12-14 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Præstøgade 12 - 14 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: All About Good ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden All About Good ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4323 til -187.064 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 213.886 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 35.246 kroner året før til -157.002 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 191.902 til 4838 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ping Wu. Virksomhedens reelle ejere er Ping Wu og Jun Yao. All About Good ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af tøj, sko, babyprodukter, dagligvarer og lignende via internettet, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Frederikssundsvej 153 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Frederikssundsvej 153 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,2 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 421.151 kroner i det foregående regnskab til 353.212. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 5,3 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Rolf Petersen Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Frederikssundsvej 153 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Schalis ApSFrederiksberg-virksomheden Schalis ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -45.185 til -19.993 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -45.184 kroner til -19.843 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -43.186 til -63.179 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Schalis Holm Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Schalis Holm Andersen. Schalis ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed Facebook marketing, SEO og Google konsulent, samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kong Oscars Gade 5, 2100 København Ø ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 6,2 millioner til 26,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 14 millioner til 34,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Rolf Petersen Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Kong Oscars Gade 5, 2100 København Ø ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, restaurere og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Frost System Development ApSFrost System Development ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 265.913 til 14.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 265.913 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 9932 kroner efter skat, faldt formuen i Frost System Development ApS fra 309.705 til 206.637 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Frost. Virksomhedens reelle ejere er Michael Frost. Frost System Development ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at levere IT udviklings- og konsulentydelserKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i Frederiksberg C har underskudFrederiksberg C-virksomheden INVESTERINGSSELSKABET KIWET AF 20/12 1982 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -14.537 til -14.312 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -14.537 kroner til -14.520 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i INVESTERINGSSELSKABET KIWET AF 20/12 1982 ApS var ligesom året før på -1,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Erik Ployart Wetche. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Wetche. I Erhvervsstyrelsens register er INVESTERINGSSELSKABET KIWET AF 20/12 1982 ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt købe, sælge, bebygge, restaurere, udleje, finansiere og administrere fast ejendom samt købe og sælge pantebreve, aktier, obligationer, kontrakter og lignende værdipapirer. Endelig teoretisk rådgivning og konsulentbestand og iøvrigt enhver efter direktionens skøn i forbindelse hermd stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden Bellahøjvej 123-125, 2720 Vanløse ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,1 millioner til -353.920 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 45.563 kroner i det foregående regnskabsår til 796.979 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 4 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det Rolf Petersen Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Bellahøjvej 123-125, 2720 Vanløse ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at eje og administrere ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: V. Bernhoft ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårV. Bernhoft ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.358 til 699.483 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -2252 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,9 millioner. Selskabet ledes af direktør Vibeke Hald Bernhoft. Virksomhedens reelle ejere er Vibeke Hald Bernhoft. V. Bernhoft ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: C. Vadum ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårC. Vadum ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.963 til 682.666 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2251 kroner til -18.604 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Charlotte Vadum. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Vadum. C. Vadum ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Sprogkompetencer ApSFrederiksberg C-virksomheden Sprogkompetencer ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -47.000 til -123.244 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -47.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 362.000 kroner i det foregående regnskab til 266.375 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -58.000 til -163.672 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ursula Larsen. I første omgang er det LEMKE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Lemke Nielsen, der er den dominerende ejer. Sprogkompetencer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål at drive virksomhed med undervisning og oversættelse samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Ecotree International ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Frederiksberg C-virksomheden Ecotree International ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5,8 millioner til -6,8 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1,9 millioner kroner til -1,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,5 millioner til -9,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Norman Canguilhem og Theophane Le Mene. Virksomheden ejes af PAINTITGREEN SAS. Ecotree International ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at skabe innovative koncepter, der fokuserer på bæredygtig udvikling, især i skovplantager samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kildevej 10-14, Glostrup ApS i Frederiksberg CKildevej 10-14, Glostrup ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 16,3 millioner til 7,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 764.456 kroner i det foregående regnskab til 550.126 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 25,2 millioner til 30,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det 39 ØSTERVOLD og KØBENHAVN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Kildevej 10-14, Glostrup ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Manuvision ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Manuvision ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 243.840 til 201.583 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 727.062 kroner til 773.136 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 490.041 til 517.534. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Christensen og Asker Filip Cristian Rankenberg. Virksomheden ejes af Manuvision Holding ApS. Manuvision ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kursus- og foredragsvirksomhed indenfor kropsterapi og legemesøvelser, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Manuvisionhuset Århus ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårManuvisionhuset Århus ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.479 til 153.900 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 27.546 kroner i det foregående regnskabsår til 154.342 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 126.920 til 246.896. Firmaet ledes af en direktion, der består af Søren Christensen og Asker Filip Cristian Rankenberg. Virksomheden ejes af MANUVISION ApS. Manuvisionhuset Århus ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er administration og drift af lokaler og faciliteter til brug i forbindelse med uddannelse, undervisning og behandling vedrørende terapi m.mKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bella Drift ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Frederiksberg-virksomheden Bella Drift ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -694.622 til -903.648 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -705.784 kroner efter skat voksede formuen i Bella Drift ApS sidste år fra 708.146 til 752.362 . Firmaet ledes af en direktion, der består af Søren Christensen og Asker Filip Cristian Rankenberg. Virksomheden ejes af MANUVISION ApS. Bella Drift ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er administration og drift af lokaler og faciliteter til brug i forbindelse med uddannelse, undervisning og behandling vedrørende terapi mmKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vimmelskaftet / Hyskenstræde ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,1 millioner til 9,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Vimmelskaftet / Hyskenstræde ApS fra 89,4 millioner til 72,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Max Vinther og Jørgen Bøje Vinther. I første omgang er det M&B Ejendomsholding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Vinther og Jørgen Bøje Vinther, der er de dominerende ejere. Vimmelskaftet / Hyskenstræde ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kirstinehøj 46 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kirstinehøj 46 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,0 millioner til 8,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 18,6 millioner til 22,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Max Vinther og Jørgen Bøje Vinther. I første omgang er det M&B Ejendomsholding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Vinther og Jørgen Bøje Vinther, der er de dominerende ejere. Kirstinehøj 46 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lisberg Dataservice ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lisberg Dataservice ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 358.110 til 684.863 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 426.983 til 686.190. Virksomheden ledes af direktør Søren Lisberg. I første omgang er det Søren Lisberg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Lisberg, der er den dominerende ejer. Lisberg Dataservice ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive EDB konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: I. Basoda 28 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårI. Basoda 28 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.506 til 403.691 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 204.154 kroner i det foregående regnskabsår til 495.281 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 144.310 til 459.218. Firmaet ledes af direktør Ilyas Basoda. I første omgang er det I.BASODA 19 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilyas Basoda, der er den dominerende ejer. I. Basoda 28 ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive persontransport samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i it-virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden ALMOST GOOD ENOUGH APS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7338 til -18.039 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 149.397 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7392 kroner til -18.037 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 135.548 til 120.330 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Mulvad Sejersen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Mulvad Sejersen. ALMOST GOOD ENOUGH APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i IN2CARE ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 73.122 til 33.612 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 73.122 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 87.781 kroner i det foregående regnskab til 44.449 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra -953.814 til -919.908. Firmaet ledes af direktør Susanne Ducinius. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Ducinius. IN2CARE ApS hører hjemme i branchen "Andre personlige serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde alternativ behandling, coaching, vægttab m.m. samt salg af helsekost til individuelle personer. Desuden foredrag og kurser både til private samt virksomheder og sportsforeninger
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet COREPARTNER ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -566.151 til 759.032 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 285.270 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -463.118 til 137.926. Virksomheden ledes af direktør Jacob Kildbæk Hansen. I første omgang er det KILDBÆK INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Kildbæk Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er COREPARTNER ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Mosegårdshaven ApS i FrederiksbergMosegårdshaven ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 236,1 millioner til 75,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 186,5 millioner til 245,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Fischer. I første omgang er det Fischer Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Juhl Fischer og Christian Fischer, der er de dominerende ejere. Mosegårdshaven ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Guerilla Capital ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Frederiksberg-virksomheden Guerilla Capital ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -527.000 til -638.275 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -365.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -125.000 kroner til -102.545 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -638.275 kroner efter skat, voksede formuen i Guerilla Capital ApS sidste år fra 7,7 millioner til 11,4 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Buch. I første omgang er det MATIAS MØL DALSGAARD ApS, NØLLER INVEST ApS, HEMM INVEST ApS, CML12CML ApS og Jesper Buch Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Buch, der er den dominerende ejer. Guerilla Capital ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Butikskompagniet ApS i Frederiksberg ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Butikskompagniet ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -831.197 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 6,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 927.544 til -590.341 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Torben Steen Hansen. I første omgang er det TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Steen Hansen, der er den dominerende ejer. Butikskompagniet ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, herunder inden for formidling af erhvervsejendomme, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårQUANTOM ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.510 til 168.170 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -2777 kroner til -2429 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 701.979 til 785.049. Firmaet ledes af direktør Jeffrey Bruun. I første omgang er det CARSTEN DUE HOLDING ApS og Tractus Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Trine Due Dalsgaard og Jeffrey Bruun, der er de dominerende ejere. QUANTOM ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investerings- og handelsvirksomhed
Tallene vendt: Klinik 1. Class ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Klinik 1. Class ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -87.655 til 36.615 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 19.419 kroner i det foregående regnskabsår til 156.674 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9616 til -78.533 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Sacha Joo Andersen. I første omgang er det Beauty By Sacha ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sacha Joo Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Klinik 1. Class ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og service, herunder drift af skønhedsklinikker med aktiviteter og handel inden for områder som frisør, sundhed og velvære og enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Sjov Saft ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sjov Saft ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 172.794 til 125.463 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 213.869 kroner til 268.172 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 239.726 til 265.339. Virksomheden ledes af direktør Sune Thorvildsen. I første omgang er det Martin Bekmand Koustrup Frederiksen, Anders Eriksen Stegger, Jakob Arendal Gammelgaard, M. Krabbe Holding ApS og Thorvildsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Bekmand Koustrup Frederiksen, Sune Thorvildsen, Morten Krabbe, Anders Eriksen Stegger og Jakob Arendal Gammelgaard, der er de dominerende ejere. Sjov Saft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af franske vine og champagne samt franske delikatesser
Tallene går op: Skänk Roskilde ApS fik større overskud end året førSkänk Roskilde ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.358 til 337.332 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 337.070 til 600.189. Firmaet ledes af en direktion, der består af Patrick Skovgaard og Claus Flodin Skovgaard. I første omgang er det Skänk Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Patrick Skovgaard og Claus Flodin Skovgaard, der er de dominerende ejere. Skänk Roskilde ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed og at udøve enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skänk Hillerød ApS fik større overskud end året førSkänk Hillerød ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 169.610 til 350.777 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 656.244 kroner til 924.756 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 41.096 til 314.702. Firmaet ledes af en direktion, der består af Patrick Skovgaard og Claus Flodin Skovgaard. I første omgang er det Skänk Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Patrick Skovgaard og Claus Flodin Skovgaard, der er de dominerende ejere. Skänk Hillerød ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed og at udøve enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden DataMate Analytics ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 18.421 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 687.481 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Emil Valentin Djernæs. I første omgang er det Djernæs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emil Valentin Djernæs, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DataMate Analytics ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Louise Stenbjerre ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Louise Stenbjerre ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -18.424 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -17.201 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Louise Gersdorff Stenbjerre. I første omgang er det Triple Double Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Louise Gersdorff Stenbjerre, der er den dominerende ejer. Louise Stenbjerre ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for public relations og kommunikation samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i K-rmen Nails Spa & Beauty ApSFrederiksberg-virksomheden K-rmen Nails Spa & Beauty ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.961 til -37.270 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 317.689 kroner til 360.403 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -37.270 kroner efter skat voksede formuen i K-rmen Nails Spa & Beauty ApS sidste år fra 24.078 til 43.698 . Virksomheden ledes af direktør Carmen Ana-Maria Rebigan. Virksomhedens reelle ejere er Carmen Ana-Maria Rebigan. K-rmen Nails Spa & Beauty ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med negle- og skønhedsbehandling, samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LPISH-Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 12,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.492 kroner til -23.684 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 7,7 millioner til 19,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Schmidt Hansen og Lars Schmidt Hansen. I første omgang er det P.S.H. HOLDING ApS og LSH INVEST A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Per Schmidt Hansen og Lars Schmidt Hansen, der er de dominerende ejere. LPISH-Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Hassel ApSFrederiksberg C-virksomheden Hassel ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9056 til -8513 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1381 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4650 kroner til -3625 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 619.000 til 610.487 kroner . Firmaet ledes af direktør Monica Hassel. Virksomhedens reelle ejere er Monica Hassel. I Erhvervsstyrelsens register er Hassel ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt formuepleje og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskuddet i BØRNEMUSEET ApS, der er et firma i Frederiksberg C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 28.343 til -52.685 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 28.343 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 781.478 kroner til 871.904 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -1 millioner til -1,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mattias Pape Rosenfeldt. Virksomhedens reelle ejere er Mattias Pape Rosenfeldt og Mona Kanwal Sheikh. I Erhvervsstyrelsens register er BØRNEMUSEET ApS anbragt i branchen "Museer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive et børnemuseum samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden HETCO ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,2 millioner til -136.805 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1850 kroner til -1007 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31,1 millioner til 31 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Hetland Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Hetland Olsen. I Erhvervsstyrelsens register er HETCO ApS anbragt i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og finansiering
Vending: Tanja Steinmetz Pedersen ApS i Frederiksberg C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tanja Steinmetz Pedersen ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4668 til 18.147 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1214 kroner året før til 12.185 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 36.359 til 50.531. Virksomheden ledes af direktør Tanja Steinmetz Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Tanja Steinmetz Pedersen. Tanja Steinmetz Pedersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blomsterforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af planter og blomster, samt enhver virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Schak Design ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Schak Design ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -265.261 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -263.811 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Schak Hansen. I første omgang er det SCHAK ENTERPRISE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Schak Hansen, der er den dominerende ejer. Schak Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre møbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed til design og produktion af interiør til boligKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bjerregaard Capital ApS i FrederiksbergBjerregaard Capital ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,7 millioner til 576.982 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 995.043. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 8,5 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bjerregaard Nielsen Sten. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bjerregaard Nielsen Sten. Bjerregaard Capital ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering samt konsulentydelser, drift af pladeselskab og andre ydelser relateret til musik og underholdningKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BF Ejendomme ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -63 til 2046 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4655 kroner til 5190 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 430.588 til 432.633. Virksomheden ledes af direktør Morten Bjerregaard Nielsen Sten. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bjerregaard Nielsen Sten. I Erhvervsstyrelsens register er BF Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder i fast ejendom, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg CIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Ordrupvej 55B ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 86.186 til 41.251 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 86.186 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 110.988 kroner i det foregående regnskab til 105.668. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 158.479 til 190.408. Firmaet ledes af direktør Anders Lindqvist. I første omgang er det KØBMAND LARS NIELSEN HOLDING ApS, Giganten ApS og LQ Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Lindqvist, Henrik Henneberg Pedersen, Lars Nielsen og Christian Skak Kristensen, der er de dominerende ejere. Ordrupvej 55B ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Citrus ApSFrederiksberg C-virksomheden Citrus ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -70.820 til -6829 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.250 kroner til -3930 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -102.476 til -108.417 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Karl Frederik Leander Nelsson. I første omgang er det MAGELØS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Frederik Leander Nelsson, der er den dominerende ejer. Citrus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle software
Opad igen: Mindre underskud i It-virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden FTPvault ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -75.868 til -3395 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -75.528 kroner til -3000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -92.804 til -95.452 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Karl Frederik Leander Nelsson. I første omgang er det Citrus ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Frederik Leander Nelsson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FTPvault ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er softwareudvikling
Underskuddet er blevet mindre hos Landstrygeren ApSFrederiksberg C-virksomheden Landstrygeren ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -174.478 til -17.391 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -33.142 kroner året før til 230.930 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -74.944 til -79.248 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Said Amhamdi. Virksomhedens reelle ejere er Said Amhamdi. Landstrygeren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Flytteforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kørselsarbejde samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Dangruppen ApSFrederiksberg C-virksomheden Dangruppen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.187 til -28.336 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -17.308 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.028 kroner til -4965 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 20.348 til -1762 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lona Vifert Skov Kruuse. Virksomhedens reelle ejere er Lona Vifert Skov Kruuse. Dangruppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Maler-virksomhed i Frederiksberg C får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden BergholzService ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 12.150 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 136.906 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Godtkjær. I første omgang er det KENNETH GODTKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Godtkjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BergholzService ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden GR-eat ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -85.363 til -301.090 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -66.548 kroner til -271.957 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -153.895 til -415.084 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Evangelia Ampelioti. Virksomhedens reelle ejere er Evangelia Ampelioti. GR-eat ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med online salg af græske produkter og hermed forbundet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SAHIN ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 287.087 til 234.806 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 835.955 kroner i det foregående regnskab til 591.027 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 477.936 til 661.006. Virksomheden ledes af direktør Dennis Özer Gülfirat. Virksomhedens reelle ejere er Mustafa Sahin. SAHIN ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: We Travel ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårWe Travel ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.547 til 743.939 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 754.662 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mikkel Tofte Jørgensen og Jakob Ro Jørgensen. I første omgang er det L.K. MATHIASEN HOLDING ApS, Jakob Ro Holding ApS, AWF Holding ApS og MTJ Kommunikation ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Kruse Mathiasen og Jakob Ro Jørgensen, der er de dominerende ejere. We Travel ApS hører hjemme i branchen "Rejsebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve rejsebureauvirksomhed i bred forstand
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vognmand Peer Gravesen ApS i FrederiksbergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vognmand Peer Gravesen ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 60.981 til 27.109 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 165.159 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 397.247 kroner året før til -25.805 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 241.999 til 262.904. Virksomheden ledes af direktør Peer Gravesen. Virksomhedens reelle ejere er Peer Gravesen. Vognmand Peer Gravesen ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Fokus Fysioterapi ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Fokus Fysioterapi ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -71.225 til 86.380 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 368.674 kroner til 519.358 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -647.847 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Jan Hove. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Jan Hove. I Erhvervsstyrelsens register er Fokus Fysioterapi ApS anbragt i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive fysioterapeutvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Ejendomsadministration Jensen ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 276.371 til -1,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 276.371 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 321.810 kroner året før til -526.049 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 263.061 til -1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kåre Sloth Jensen. I første omgang er det Kåre Sloth Jensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kåre Sloth Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsadministration Jensen ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Wikisoft ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Wikisoft ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3000 kroner. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttotab var på -3000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.000 til 44.000 kroner . Selskabet ledes af direktør Rasmus Refer. Virksomheden ejes af Wikisoft Corp.. Wikisoft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed samt at engagere sig i anden forretningsmæssig virksomhed, som efter direktionens nærmere skøn står i forbindelse med, fremmer eller udspringer af ovenstående formålKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet CAP Partner ApS i Frederiksberg i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -365.000 til 2,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 35 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 27 ansatte - en nedgang på 22,86 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 17,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 749.000 til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Johannes Nielsen og Teresa Krausmann. I første omgang er det NIKOLAI HOLDING ApS, TK 1974 Holding ApS, HJN HOLDING 2 ApS og BvE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Johannes Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CAP Partner ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere konsulentydelser til videnskabelige organisationer, instituter og enkelt personer, herunder organisations bistand, konference organisation samt anden hermed beslægtede virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i MACLAND WEB ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 18.071 til -428.787 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 332.462 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 687.812 i det foregående regnskabsår til 167.980 - et fald på -76 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 323.361 til -176.605 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Philip Oliver Løvland. Virksomhedens reelle ejere er Philip Oliver Løvland. I Erhvervsstyrelsens register er MACLAND WEB ApS anbragt i branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af varer og tjenesteydelser via internettet
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Intree ApSFrederiksberg C-virksomheden Intree ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -53.325 til -464.288 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -53.325 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -36.005 kroner til -197.728 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -331.129 kroner efter skat, voksede formuen i Intree ApS sidste år fra -21.530 til 1,3 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jonathan Bidstrup Wolff-Petersen og Mikkel Vase Frederiksen. I første omgang er det WPC ApS, Creavi Tech ApS og Wolff & Vase Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Wolff-Petersen, Jonathan Bidstrup Wolff-Petersen og Mikkel Vase Frederiksen, der er de dominerende ejere. Intree ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GUCUVI Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 87.151 til 61.397 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 111.087 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 88.749 kroner i det foregående regnskab til 65.404 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 47.075 kroner efter skat, faldt formuen i GUCUVI Ejendomme ApS fra 255.194 til 247.269 kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Resendorf. Virksomhedens reelle ejere er Allan Resendorf. GUCUVI Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive udlejningsvirksomhed, samt aktiviteter i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: After All A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårAfter All A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1000 til 12.233 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttotab var på -13.492 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 529.000 til 538.530. Firmaet ledes af direktør Julie Kirsten Borch-Christensen. I første omgang er det J - BC Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Julie Kirsten Borch-Christensen, der er den dominerende ejer. After All A/S hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed og virksomhed ved investering i anlægsaktiverKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Quisisana A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Quisisana A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 686.896 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 851.672 kroner til 860.462 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 14 millioner til 14,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Borch-Christensen. I første omgang er det Lili Borch-Christensen og BB-C A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Borch-Christensen og Lili Borch-Christensen, der er de dominerende ejere. Quisisana A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og drift af anlægsaktiviteter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BB-C A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 667.000 til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 331.000 kroner til 465.144 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 29,9 millioner til 35,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Borch-Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Borch-Christensen. BB-C A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og virksomhed ved investering i anlægsaktiverKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Billeskov byg- og ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -29.597 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -16.257 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kasper Billeskov og Mathias Billeskov. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Billeskov og Mathias Billeskov. I Erhvervsstyrelsens register er Billeskov byg- og ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udleje erhvervede ejendomme, for at generer et stabilt cashflow til selskabet
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden MGV GROUP ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 105.447 til -89.131 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 311.073 kroner året før til -89.047 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,2 millioner til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Grønning Vilsen. I første omgang er det ONLINE INVEST ApS og VMJ MARKETING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Grønning Vilsen og Mogens Grønning Vilsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MGV GROUP ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed, herunder internet-portal, samt anden efter bestyrelsens vurdering hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LineaDeckmann ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -80.388 til 117.166 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 264.116 kroner i det foregående regnskabsår til 445.765 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -101.462 til -19.570. Virksomheden ledes af direktør Anja Linea Deckmann. Virksomhedens reelle ejere er Anja Linea Deckmann. I Erhvervsstyrelsens register er LineaDeckmann ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Egregora ApSFrederiksberg C-virksomheden Egregora ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6492 til -9523 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6250 kroner til -9438 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -9523 kroner efter skat, voksede formuen i Egregora ApS sidste år fra -17.276 til 13.200 . Virksomheden ledes af direktør Alessandro Canossa. Virksomhedens reelle ejere er Alessandro Canossa. Egregora ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand til teknologivirksomheder samt at eje kapitalandele og aktiviteter i sådanne teknologi virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden TNCHANGE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7521 til -9388 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 359.691 kroner året før til -8596 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 299.238 til 58.858 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Breinholt og Torben Jogvan Deciderius-Poulsen. I første omgang er det BREINCORP HOLDING ApS og Lanzhammer Consulting ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Breinholt og Torben Jogvan Deciderius-Poulsen, der er de dominerende ejere. TNCHANGE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at drive konsulent- og management virksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden 1606 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i 1606 ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 55.738 til 31.524 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.951 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 216.217 kroner i det foregående regnskabsår til 331.614 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 190.620 til 213.476. Virksomheden ledes af direktør Pelle Folmer Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Pelle Folmer Nielsen. 1606 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Produktion af film og videofilm samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Gravør Schwartz ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gravør Schwartz ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 557.925 til 667.300 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 999.529 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ken Schwartz og Janne Schwartz. I første omgang er det SCHWARTZS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ken Schwartz og Janne Schwartz, der er de dominerende ejere. Gravør Schwartz ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive gravørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Flensborg Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Flensborg Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,4 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -42.847 kroner til -52.622 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 28,7 millioner til 32,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Flensborg Dahl. Virksomhedens reelle ejere er Anders Flensborg Dahl. Flensborg Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive befragtning, rederi og agenturvirksomhed samt investeringsvirksomhed efter direktionens nærmere bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Vending: Cenas Invest ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cenas Invest ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -137.891 til 471.137 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -88.337 kroner året før til 484.972 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 811.926 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Cenas Invest ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden MON ÂME ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.488 til -194.940 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.306 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 457.226 kroner i det foregående regnskab til 378.472. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 78.656 til -117.576 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frida Josefin Sandberg. Virksomhedens reelle ejere er Frida Josefin Sandberg. MON ÂME ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg C tjente flere penge i seneste regnskabsårEKS Trading ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.707 til 73.447 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 173.732 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.946 kroner til -39.246 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 475.258 til 492.558. Firmaet ledes af direktør Erik Arthur Schultz. Virksomhedens reelle ejere er Erik Arthur Schultz og Kenneth Schultz. EKS Trading ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, fremstilling, import og eksportKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos The Value Web ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden The Value Web ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 933.950 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Patrick Frick. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Frick. The Value Web ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve forretningsaktiviteter og derved administrere og servicere aktiviteter med velgørende formålKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FrederiksbergSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,1 millioner til -668.457 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 108.465 kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 34,3 millioner til 33,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Per Jan Neergaard-Henrichsen. Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut hører hjemme i branchen "Anden udgivervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er følgende: Stk.1 De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, d.v.s. at udgive tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og oplysning. Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og sommerboliger i Martinus Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed incl. drift af Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg, samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som f.eks. drift af cafeteria m.m. Endvidere skal Fonden eje og besvare Martinus' barndomshjem "Moskildvad" i Sindal og sørge for vedligeholdelse og drift af barndomshjemmet. Stk. 2 Hovedformålet med Martinus værker er: "Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener" (Livets Bog stk. 117). Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. Fonden kan yde støtte til dels uddybning og udbredelse af Martinus' verdensbillede, dels bevaring og udbredelse af kendskabet til Martinus' liv og gerning. Stk. 3 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden tjene det formål at bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, oplyse om Martinus' værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, salg, oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Yepti ApS i Frederiksberg C er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Yepti ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -184.085 til 2,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -129.847 kroner til -13.199 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 80.000 til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Mølhave Pedersen. I første omgang er det STEP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Mølhave Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Yepti ApS anbragt i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at formidle tjenesteydelser gennem platformen Yepti.dk og Yepti.com, besidde immaterielle rettigheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Cykelvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ACABA ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -67.342 til 21.495 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -25.225 kroner året før til 137.847 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -111.319 til -96.438. Virksomheden ledes af direktør Omid Walid Ashrafi. Virksomhedens reelle ejere er Omid Walid Ashrafi. I Erhvervsstyrelsens register er ACABA ApS anbragt i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og industri
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Stigsnæs-Eriksen Light ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 137.612 til 107.196 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7500 kroner til -13.310 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 459.640 til 566.836. Virksomheden ledes af direktør Peter Stigsnæs-Eriksen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Stigsnæs-Eriksen. Stigsnæs-Eriksen Light ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at være et holding selskab som skal eje virksomhedens andel i Welcome meetings and eventsKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fonden Eksistensen tjente flere penge i seneste regnskabsårFonden Eksistensen, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.000 til 420.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 25 millioner til 25,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Olander Christiansen. Fonden Eksistensen hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: A. Dansk Bibelskoles mål er at uddanne mennesker til arbejde i den kristne menigheds tjeneste, at hjælpe mennesker til et personligt og selvstændigt bibelsyn og indblik i bibelens sammenhæng. Hovedopgaven i skolen er undervisning, hvor der lægges vægt på aktivt medarbejde fra deltagernes side. B. Under binavnene Religionspædagogiske Center, fond (Dansk Bibelskole), Teologihøjskolen, fond (Dansk Bibelskole), Religionspædagogiske Forlag, fond (Dansk Bibelskole) og Forlaget ANIS, fond (Dansk Bibelskole) varetages denne opgave i alle dens aspekter: Undervisnings-, udviklings-, produktions-, forlags- og formidlingsarbejde med religionspædagogiske formål i videste forstand i hjem, kirke og skoleKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg C fik igen tabFrederiksberg C-virksomheden T&G Nails Spa ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.906 til -11.972 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 198.981 kroner til 243.484 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -428.880 til -442.787 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gérard Potezman og Thi Thanh Thuy Tran. Virksomhedens reelle ejere er Gérard Potezman og Thi Thanh Thuy Tran. T&G Nails Spa ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde service indenfor neglebranchen, mht. manicure, pedicure samt ansigtsbehandling og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Kontraktmaskinen ApSFrederiksberg C-virksomheden Kontraktmaskinen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -59.669 til -47.880 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1837 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -59.351 kroner til -46.199 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.798 til -38.017 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kim Grud Hansen. I første omgang er det HANSEN & HANSEN JUNIOR ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Grud Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kontraktmaskinen ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, udbyde og kommercialisere IT-løsninger inden for juridiske services samt enhver aktivitet, som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ramy & M. Design ApS i FrederiksbergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ramy & M. Design ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 36.271 til 3818 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 38.574 i det foregående regnskabsår til 10.003 - et fald på -74 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 46.200 til 48.950. Virksomheden ledes af direktør Samia Eli Shelbaya. Virksomhedens reelle ejere er Samia Eli Shelbaya. Ramy & M. Design ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed indenfor import/eksport samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Frederiksberg C hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pijor II ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13,1 millioner til 13,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1,2 millioner kroner til -925.886 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Pijor II ApS fra 117,4 millioner til 109,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Pia Ingrid Jørgensen. I første omgang er det PIJOR ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pia Ingrid Jørgensen, der er den dominerende ejer. Pijor II ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brdr. D's Vinhandel ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brdr. D's Vinhandel ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 428.060 til 492.367 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra -620.821 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Danielsen og Søren Leth Danielsen. I første omgang er det Bodegas Xerez ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Danielsen og Søren Leth Danielsen, der er de dominerende ejere. Brdr. D's Vinhandel ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er engros- og detailsalgKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pijor ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pijor ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 10,3 millioner til 73,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 130,6 millioner til 203,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Pia Ingrid Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Pia Ingrid Jørgensen. Pijor ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden OBC Global Invest A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 99.000 til -79.490 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 99.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -57.000 kroner til -30.901 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i OBC Global Invest A/S var ligesom året før på 5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bent Borch-Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Borch-Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er OBC Global Invest A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i anlægsaktiverKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C fik større overskud end året førRBP Ejendomme II ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.671 til 93.256 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 118.175 kroner til 134.020 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 102.179 til 174.621. Firmaet ledes af direktør René Bo Petersen. I første omgang er det RBP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Bo Petersen, der er den dominerende ejer. RBP Ejendomme II ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og udlejning af fest ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Context Consulting ApSUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Context Consulting ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -472.715 til -994.194 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10.790 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -223.907 kroner til -761.779 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 721.071 til -154.681 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Bo Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Bo Jørgensen. Context Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i 2M Estate ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 97.230 til -269.963 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 371.964 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 150.903 kroner året før til -102.285 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -457.661 til -599.777 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Schwartz Martlev og Jesper Mandrup Larsen. I første omgang er det MARTLEV HOLDING ApS og K & M Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Schwartz Martlev og Jesper Mandrup Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er 2M Estate ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed mv. efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Prophix Europe ApS i Frederiksberg C ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Prophix Europe ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 170.889 til -1,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -717.429 til -2,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Bille. Virksomheden ejes af Prophix Software Inc.. Prophix Europe ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge software produkter, yde konsulentbistand samt gennemføre hermed beslægtede aktiviteter nærmere fastsat af bestyrelsenKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Futura ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Futura ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,2 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 8,5 millioner til 10,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Borch-Christensen. I første omgang er det BB-C A/S, A - BC Invest ApS og J - BC Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Borch-Christensen, der er den dominerende ejer. Futura ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, investering og drift af anlægsaktiver og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg C ryger fra overskud til underskudOverskuddet i L - BC Invest ApS, der er et firma i Frederiksberg C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 83.000 til -786.369 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2000 kroner til -1566 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,6 millioner til 4,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lili Borch-Christensen. I første omgang er det Tandlægeholdingselskabet Ordrup ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lili Borch-Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er L - BC Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nordisk Finance ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg-virksomheden Nordisk Finance ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -381.259 til -33.654 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -17.600 kroner til -16.250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Vendelin Olesen. I første omgang er det NORDISK COMPANY A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Johannes Møller, der er den dominerende ejer. Nordisk Finance ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være finansieringsselskab for Nordisk Company A/S og dettes datterselskaber og således forestå finansiering mod sikkerhedsstillelse af kundefordringer, der er opstået som led i Nordisk Company A/S og dettes datterselskabers sædvanlige forretningsområdeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sushi Omakase ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Sushi Omakase ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 105.121 til -53.540 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 105.121 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 950.680. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 126.076 til 77.536 kroner . Firmaet ledes af direktør Hongsheng Li. Virksomhedens reelle ejere er Hongsheng Li. Sushi Omakase ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive restaurant samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
På vej frem: Virksomhed i Frederiksberg C har skåret underskuddet nedFrederiksberg C-virksomheden AKP Design ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -53.861 til -41.737 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -33.658 kroner til -21.671 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -119.562 til -161.299 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Annette Krath Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Annette Krath Poulsen. I Erhvervsstyrelsens register er AKP Design ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed ved salg af designydelser, primært indenfor hjælpemiddelindustrien, VVS-branchen og møbelbranchenKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Holdingselskab i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MDR Invest ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,8 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 30,8 millioner til 35,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Mads Christian Dige Rønholt. Virksomhedens reelle ejere er Mads Christian Dige Rønholt. MDR Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Svinget ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSvinget ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 34.363 til 164.071 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 78.267 kroner i det foregående regnskab til 76.924. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kaare Mølgaard Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Kaare Mølgaard Jørgensen. Svinget ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, finansiering og investering, herunder erhvervelse, besiddelse og afhændelse af fast ejendom samt rådgivning og drift af datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden TJ Advisory Services ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 769.853 til -73.583 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 769.853 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 765.673 kroner året før til -80.243 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 644.047 til 586.265 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Trock-Jansen. I første omgang er det TJ Advisory Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Trock-Jansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TJ Advisory Services ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Rue Algren & Finseth Aps i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Rue Algren & Finseth Aps i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -124.035 til 8584 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 148.047 kroner i det foregående regnskabsår til 229.592 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -940.939 til -934.167. Virksomheden ledes af direktør Annette Algren Finseth. I første omgang er det Algren & Finseth Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Annette Algren Finseth og Niels Christian Finseth, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Rue Algren & Finseth Aps anbragt i branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og detailvirksomhed med børnetøj, ungdomstøj og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet International Woodland Company A/S i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3,9 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 22 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18,5 millioner kroner til 22,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 17,3 millioner til 20,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Otto Frederik Iuel Reventlow. Virksomheden ejes af INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er International Woodland Company A/S anbragt i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af know-how vedrørende skovinvesteringer, administration- og tilsyn, foreståelse af drift af skov samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden TA INVESTMENTS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.953 til -19.668 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.386 kroner til -16.684 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -89.043 til -108.711 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Toftholm. Virksomhedens reelle ejere er Jan Toftholm. TA INVESTMENTS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er st være holdingselskab, at drive handel og service og andet i forbindelse hermed
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KTDFood ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -247.139 til 149.122 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 447.482 kroner til 606.014 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -943.914 til -794.792. Virksomheden ledes af direktør Theodoros Tsigkas. I første omgang er det Theodoros Tsigkas og Sure Step Ltd., der står som ejere. I sidste ende er det Theodoros Tsigkas, Solomon Mordechai og Zanis Lalas, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KTDFood ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive delikatessebutik, restauration og take-away, import og handel samt enhver anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Dalgas Kiosken 2 ApSFrederiksberg-virksomheden Dalgas Kiosken 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -111.132 til -32.309 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 171.163 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 352.503 kroner i det foregående regnskab til 275.821. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 56.692 til 24.383 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sajid Saddique. Virksomhedens reelle ejere er Saqab Sohail Aslam, Sajid Saddique og Muhammad Aqais. Dalgas Kiosken 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som kiosk, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergMKH Entreprise ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 256.948 til 85.251 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 566.183 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 285.412 kroner året før til -18.605 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i MKH Entreprise ApS var ligesom året før på 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ivan Mørch Hermansen. Virksomhedens reelle ejere er Ivan Mørch Hermansen. MKH Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Anlæg af veje og motorveje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive produktion indenfor belægning og haveanlæg samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tandlæge Jakob Riis ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlæge Jakob Riis ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -289.142 til 204.728 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -300.091 kroner året før til 144.161 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -463.960 til -261.884. Virksomheden ledes af direktør Jakob Aksel Riis. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Aksel Riis. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlæge Jakob Riis ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Frederiksberg C hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 833.247 til 855.874 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Elverdam Borch. Virksomhedens reelle ejere er Ole Elverdam Borch og Charlotte Borch Elverdam. Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Beatbase ApSFrederiksberg C-virksomheden Beatbase ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -134.889 til -214.515 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -133.833 kroner til -212.927 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -600.534 til -778.553 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mikael Dahlgaard. Virksomheden ejes af IBOGA RECORDS ApS, Eliran Orgad, Jason Peterson og Nir Shabo. Beatbase ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og drive en portal for elektronisk musik, herunder med billet salg til musik arrangementer, samt et forum hvor brugere kan udveksle fotos, koncertoplevelser, musik og musikanmeldelser, og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden MCFO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -23.586 kroner. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -23.586 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -18.397 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i MCFO ApS sidste år fra 500 til 31.981 . Firmaet ledes af direktør Torben Koch. Virksomhedens reelle ejere er Torben Koch. I Erhvervsstyrelsens register er MCFO ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med Interims Management, Service, rådgivning, administration & assistance af enhver art og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg CLYBØ ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,8 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 24,5 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det JBN EJENDOMME A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. LYBØ ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og køb, salg samt administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Luma Media ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Luma Media ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 999.000 til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 1 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bibi Tromholt. I første omgang er det NYBIB 97 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bibi Tromholt, der er den dominerende ejer. Luma Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden reklamevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af medieplads herunder reklamevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Frederiksberg Forsyning A/S i FrederiksbergFrederiksberg Forsyning A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 28,3 millioner til 13,8 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 150 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 146 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 249,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 245,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Formuen i Frederiksberg Forsyning A/S var ligesom året før på 1,5 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Sielemann Christensen. Virksomheden ejes af FREDERIKSBERG KOMMUNE. Frederiksberg Forsyning A/S hører hjemme i branchen "Distribution af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive elforsyningsvirksomhed, varmeforsyningsvirksomhed, vandforsyningsvirksomhed, vandafledningsvirksomhed, fjernkøleaktiviter og gasforsyningsvirksomhed samt dertil knyttet virksomhed enten direkte eller gennem 100 % ejede datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Schlosser ApSUnderskuddet i Frederiksberg-virksomheden Schlosser ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -460.866 til -866.521 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 289.856 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 590.538 kroner året før til -61.871 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 350.639 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Schlosser. I første omgang er det JENS SCHLOSSER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Schlosser, der er den dominerende ejer. Schlosser ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning i forbindelse med filmproduktion samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg CERDA ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,0 millioner til 376.311 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 10,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 659.323 kroner til 707.435 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 10,3 millioner til 10,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det JBN EJENDOMME A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. ERDA ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og køb, salg samt administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet THYCO ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -335.200 til 348.321 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 844.972 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 37.296 kroner i det foregående regnskabsår til 952.658 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i THYCO ApS var ligesom året før på 20,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Lysgaard Thygesen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Lysgaard Thygesen. I Erhvervsstyrelsens register er THYCO ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vendelin & Vendelin ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vendelin & Vendelin ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 687.518 til 722.566 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 826.236 kroner i det foregående regnskab til 716.212. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 563.252 kroner efter skat, faldt formuen i Vendelin & Vendelin ApS fra 2,2 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Hanne Vendelin Olesen og Mikkel Vendelin Olesen. I første omgang er det VENDELIN OLESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Vendelin Olesen og Mikkel Vendelin Olesen, der er de dominerende ejere. Vendelin & Vendelin ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt at eje kapitalandele i andre selskaber, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vendelin Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vendelin Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 221.028 til 562.018 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 92.459 kroner i det foregående regnskabsår til 385.175 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 10,3 millioner til 10,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hanne Vendelin Olesen og Mikkel Vendelin Olesen. I første omgang er det VENDELIN OLESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Vendelin Olesen og Mikkel Vendelin Olesen, der er de dominerende ejere. Vendelin Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Frederiksberg COlof Palmes Gade 7, København ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 23,5 millioner til 10,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 768.945 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 24,9 millioner til 33,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rolf Stuhr Petersen. I første omgang er det COPENHAGEN CITY APARTMENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Petersen og Rolf Stuhr Petersen, der er de dominerende ejere. Olof Palmes Gade 7, København ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Olof Palmes Gade 7, 2100 København Ø og dermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NOVEL CABINET MAKERS ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -34.573 til 84.637 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra -327.902 til -262.526. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Busk Faarborg og Lars Rolf Dorph Jacobsen. I første omgang er det VAI ApS og FAARBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Busk Faarborg og Lars Rolf Dorph Jacobsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NOVEL CABINET MAKERS ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre designopgaver inden for interiør- og møbeldesign og ivaretage produktionen og salget af produkterne samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Høst Organics ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Høst Organics ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 131.506 til 72.665 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.680 kroner til -12.462 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 64.339 til 121.384. Virksomheden ledes af direktør Mette Theil Kjær. I første omgang er det Mette Theil Kjær og Studio 71 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Houlind og Mette Theil Kjær, der er de dominerende ejere. Høst Organics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forretning med handel af veganske fødevarerKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Il Ghiottone CPH ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.567 til 58.901 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -16.875 kroner til -16.250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 547.654 til 606.555. Virksomheden ledes af direktør Thomas Tviis Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Tviis Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Il Ghiottone CPH ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, bed and breakfast-aktivitet og dermed forbundet virksomhed, herunder salg af vin og diverse delikatessevarer, at eje kapitalandele i datterselskab(er) samt at drive butiksudlejningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i CCdent ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 519.354 til 834.302 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,1 millioner kroner til 8,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 3 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claes Bülow Nielsen. I første omgang er det CRSG Denmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lavinia Eléonore Jacobs, Sandro Giuliani, Ulmann Ernst Rütjer Lindenberger, Johann Baptist Josef Ambühl, William Ebot Ako Egbe, Patrick Aebischer, Olaf Baron von Maydell og Johann Christian Jacobs, der er de dominerende ejere. CCdent ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, stifte, købe og drifte dentallaboratorier samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Moffmann Film ApSOgså sidste år var der underskud i Frederiksberg-virksomheden Moffmann Film ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -240.430 til -233.238 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 429.392 i det foregående regnskabsår til 121.593 - et fald på -72 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 445.029 til 80.588 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Hoffmann Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Hoffmann Larsen. Moffmann Film ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, herunder at drive virksomhed som holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Master Builder ApS i Frederiksberg C gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Master Builder ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.442 til 46.242 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -25.690 kroner året før til 46.017 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 38.511 til 74.594. Virksomheden ledes af direktør Tom Arild Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Tom Arild Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Master Builder ApS anbragt i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er erhvervsmææsigt at drive handel, investering, finansiering, export, import samt distributionKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frederiksberg-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i HASSELBLAD A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 5,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,1 millioner kroner til 12,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 70,8 millioner til 72 millioner. Virksomheden ledes af direktør Xiaonan Zhang. I første omgang er det Hasselblad Holding S.á r.l, der står som ejer. I sidste ende er det Tao Wang, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HASSELBLAD A/S anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, produktion, markedsføring og salg af bl.a. fotografisk udstyr m.v. samt edb, software, hardware og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Finansvirksomhed i Frederiksberg C ryger fra overskud til underskudOverskuddet i LQ Invest ApS, der er et firma i Frederiksberg C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 11.070 til -41.007 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 11.070 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3944 kroner til -4869 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 33.122 til -7885 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Lindqvist. Virksomhedens reelle ejere er Anders Lindqvist. I Erhvervsstyrelsens register er LQ Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Sa Dubai ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frederiksberg C-virksomheden Sa Dubai ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -4,0 millioner til -367.566 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 84.589 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -231.535 kroner året før til 174.208 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Sa Dubai ApS sidste år fra -124.938 til 20,5 millioner . Virksomheden ledes af direktør Shabbir Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Shabbir Ahmed. Sa Dubai ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opførelse, drift og handel med fast ejendom samt anden dermed be-slægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce
For abonnenter

Handicappet sendte Isabella krænkende sexvideoer på jobbet: Nu vil politiet alligevel straffe ham

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
hjemlighed

Ældre smiler lidt ekstra efter nyt tiltag på plejecenter: - Det vækker gode minder om ture med madpakker

Byudvikling

Nu er nedrivningen af udskældt asbest-bygning i gang

skyderiet i fields

Regionen forsøger at forstå søndagens skyderi, men ifølge SIND er svaret åbenlyst: - Psykiatrien er under pres, og jeg frygter, de syge kommer til at bøde

hæder

Legendarisk Frederiksberg-restaurant får hæder i Michelin-guiden: - Det betyder sindssygt meget for os

SAS-piloter tilbyder at flyve chartergæster hjem

byliv

Efter skyderiet i Field's: Sådan sikrer Frederiksberg Centret trygge rammer for personale og kunder

skyderi

Nu melder Field's ud: Opfordrer alle til at deltage i mindehøjtidelighed for søndagens skudofre

Mindehøjtidelighed

Lokale bakker op om ofrene i Field's: - Jeg har aldrig oplevet et område med så mange fantastiske og hjælpsomme mennesker

Så meget betyder det, hvis du dropper de røde bøffer: - Det er et helt oplagt sted at starte

Byliv

Skuldrene sænkes, så snart du går ned ad trapperne: Velkommen til byens mentale oase

Kongehuset boykotter Ecco: Ikke længere Kongelig Hofleverandør

Annonce