Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Nyt regnskab: Taxa-virksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden El-Taxi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 170.228 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 619.076 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars-Henrik Hjartbo. Virksomhedens reelle ejere er Lars-Henrik Hjartbo. I Erhvervsstyrelsens register er El-Taxi ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive taxivirksomhed og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Some Like It Hot ApS i Frederiksberg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Some Like It Hot ApS i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6855 til 181.164 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 245.612 kroner til 265.879 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 33.145 til 173.742. Virksomheden ledes af direktør Julie Arlgade. Virksomhedens reelle ejere er Julie Arlgade. Some Like It Hot ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: virksomhedens formål er salg af marketing, branding m.fl. og hermed forbundne ydelser
Nyt regnskab: Udlejning Sjælland ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Udlejning Sjælland ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8132 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -6868 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Salar Asghari og Morten Vesth. I første omgang er det InVesth ApS,SA-INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Salar Asghari,Morten Vesth, der er de dominerende ejere. Udlejning Sjælland ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden DASK GRUPPEN ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -32.839 til -235.601 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 57.835 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 314.017 i det foregående regnskabsår til 1733 - et fald på -99 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 81.556 til -154.046 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Steen Raagel Dahlfelt. I første omgang er det DASK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Raagel Dahlfelt, der er den dominerende ejer. DASK GRUPPEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive revisions- og regnskabsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FrederiksbergFrederiksberg-virksomheden AUDIT PERSONAL SUPPORT ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7432 til -3685 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 865 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 11.822 kroner året før til -1498 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -16.934 til -18.905 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Steen Raagel Dahlfelt. I første omgang er det DASK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Raagel Dahlfelt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AUDIT PERSONAL SUPPORT ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive revisonsvirksomhed, regnskabsmæssig assistance, herunder edb bogføring og hermed beslægtede opgaver efter direktionens skøn
Nedgang på bundlinjen: Rechnitzer Capital ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Rechnitzer Capital ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1533 til -6336 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 462.229 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3125 kroner til -7750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 403.911 til 284.575 kroner . Virksomheden ledes af direktør Oliver Østergaard Rechnitzer. Virksomhedens reelle ejere er Oliver Østergaard Rechnitzer. Rechnitzer Capital ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel & investering samt ejerskab af værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Birkeslund Consulting ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Birkeslund Consulting ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 311.622 til -108.563 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 311.622 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 948.805 i det foregående regnskabsår til 156.755 - et fald på -83 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 113.556 til -41.123 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Alexander Edvard Birkeslund. I første omgang er det Birkeslund Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Edvard Birkeslund, der er den dominerende ejer. Birkeslund Consulting ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg C-virksomheden Birkeslund Consulting K/S II. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 345.017 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 846.515 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Alexander Edvard Birkeslund. Virksomhedens reelle ejere er Alexander Edvard Birkeslund. I Erhvervsstyrelsens register er Birkeslund Consulting K/S II anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, der efter komplementarens skøn er forbundet dermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Gerstenberg & Agger ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Gerstenberg & Agger ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 752.518 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -398.728 kroner til -568.602 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 886.361 kroner efter skat, faldt formuen i Gerstenberg & Agger ApS fra 20,3 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Aage Gerstenberg. I første omgang er det PERANKI HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Pernille Gerstenberg, der er den dominerende ejer. Gerstenberg & Agger ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konstruerende rådgivende ingeniørvirksomhed samt handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Piedras ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Piedras ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,7 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 18 millioner til 20,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Henrik Träff. Virksomhedens reelle ejere er Finn Henrik Träff,Susana Borras Alomar. Piedras ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og administration af fast ejendom, pantebreve og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Rødovre Tømrerfirma ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rødovre Tømrerfirma ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Bjørn Oehlenschlæger og Lars Christian Lucht Rasmussen. I første omgang er det ULRICHSDAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Bjørn Oehlenschlæger,Lars Christian Lucht Rasmussen, der er de dominerende ejere. Rødovre Tømrerfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at købe og sælge, samt udvikle fast ejendom, herunder ved byggeriKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Smedeland 8 ApSFrederiksberg-virksomheden Smedeland 8 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5042 til -6002 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6875 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.360 til 36.678 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Bjørn Oehlenschlæger. I første omgang er det ULRICHSDAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Bjørn Oehlenschlæger,Lars Christian Lucht Rasmussen, der er de dominerende ejere. Smedeland 8 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at besidde og udvikle, herunder videresælge fast ejendom og hermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Frederiksberg C tjente flere penge i seneste regnskabsårKLINIK FOR HOLISTISK BIOMEDICIN ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.027 til 109.676 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 87.993 kroner i det foregående regnskabsår til 149.097 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 682.404 til 767.968. Firmaet ledes af direktør Bettina Kamper. Virksomhedens reelle ejere er Bettina Kamper. KLINIK FOR HOLISTISK BIOMEDICIN ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med alternativ behandling og salg af kosttilskud og hermed forbundet virksomhed
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i SLACON ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 532.609 til 672.117 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 542.364 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 649.556 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Lundtang Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Lundtang Andersen. SLACON ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets hovedformål er at drive konsulentvirksomhed, investering i værdipapirer og eje aktier/anparter i andre selskaber (holdingvirksomhed)
Tallene er vendt: Virksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SCANDINAVIAN STUNT GROUP ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -232.457 til 286.664 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 149.779 kroner i det foregående regnskabsår til 821.208 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 607.818 til 884.142. Virksomheden ledes af direktør Deni Jordan Kjurcijev. Virksomhedens reelle ejere er Deni Jordan Kjurcijev. I Erhvervsstyrelsens register er SCANDINAVIAN STUNT GROUP ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive TV & Video produktion, stunts og special effects virksomhed, eventbureau, konsulentvirksomhed, samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg C ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden PictoScanner ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,0 millioner til -109.242 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,3 millioner i det foregående regnskabsår til 334.902 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 939.367 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Lautrop Sørensen. I første omgang er det Lautrop Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Lautrop Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PictoScanner ApS anbragt i branchen "Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling og salg af fotografiske produkter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førJT KONSULENTER ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5484 til 6497 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -2524 kroner til -1929 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 288.961 til 295.458. Firmaet ledes af direktør Jeppe Traberg. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Traberg. JT KONSULENTER ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive akademisk rådgivnings- og konsulentvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergAndStats ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 379.111 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,5 millioner kroner året før til -10.544 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Edith Gabriela Ravn. Virksomhedens reelle ejere er Edith Gabriela Ravn. AndStats ApS hører hjemme i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentassistance, udvikling og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dyrlægevirksomhed i Frederiksberg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 973.591 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sabine Förderer og Mette Erbs. Virksomheden ejes af Vetgruppen A/S. Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at formidle hundesitning og andre relevant hundeservices via internettet, som er annonce finansieret og gratis for brugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Investeringsselskabet HT ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,0 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.862 kroner til -20.637 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 3,2 millioner til 22,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Erik Kjær Gravengaard og Henrik Dons Blædel. I første omgang er det JOFI INVEST ApS,Gravengaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Erik Kjær Gravengaard,Henrik Dons Blædel, der er de dominerende ejere. Investeringsselskabet HT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være investeringsselskabKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Upbird ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårUpbird ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 26.487 til 146.756 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 28.577 kroner i det foregående regnskabsår til 148.929 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 68.282 til 182.544. Firmaet ledes af direktør Johan Valentini Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Johan Valentini Jensen. Upbird ApS hører hjemme i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at monitorere og drifte hosting af kunders web applikationer samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dyjak Data ApS i Frederiksberg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dyjak Data ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -87.035 til 187.612 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 293.387 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 662.990 kroner til 936.846 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorte Dyjak. Virksomhedens reelle ejere er Dorte Dyjak. I Erhvervsstyrelsens register er Dyjak Data ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive EDB-konsulentvirksomhed, handel , fabrikation , udlejningsvirksomhed og administration i øvrigt samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i Danmark og i udlandetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Magnipartners ApS i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Magnipartners ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 131.614 til 49.367 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 385.936 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 114.003 kroner i det foregående regnskab til 79.929 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 202.689 til 239.978. Firmaet ledes af direktør Jens Erik Kjær Gravengaard. I første omgang er det Gravengaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Erik Kjær Gravengaard, der er den dominerende ejer. Magnipartners ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at tilbyde og udføre virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden K.T. Radio ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 506.709 til -493.299 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 506.709 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Peter Christensen. I første omgang er det F.P.C. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Peter Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er K.T. Radio ApS anbragt i branchen "Radio- og tv-forretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel, herunder handel med Hi-Fi udstyr og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg har underskudFrederiksberg-virksomheden MK Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -50.609 til -48.433 kroner før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -9250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -233.546 til -271.324 kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Mads Nikolaj Krabbe. I første omgang er det TANDLÆGE MADS KRABBE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Nikolaj Krabbe, der er den dominerende ejer. MK Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BJØRNSTRUP PARTNERS ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 354.491 til 240.931 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 694.022 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021/22. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 339.880 kroner i det foregående regnskabsår til 716.202 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 909.776 til 984.247. Virksomheden ledes af direktør Henrik Bjørnstrup. Virksomheden ejes af Henrik Bjørnstrup. BJØRNSTRUP PARTNERS ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investering, handel og industri og anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden MK Leasing 2018 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -53.233 til -78.908 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18.161 kroner til 18.661 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -166.195 til -227.744 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mads Nikolaj Krabbe. I første omgang er det TANDLÆGE MADS KRABBE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Nikolaj Krabbe, der er den dominerende ejer. MK Leasing 2018 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden MBT Concept Store Sjælland ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 207.569 til -194.776 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 207.569 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 455.040 i det foregående regnskabsår til 123.837 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 434.420 til 281.867 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kirsten Herfort Wanting Simonsen og Frank Simonsen. I første omgang er det ART AND DESIGN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kirsten Herfort Wanting Simonsen,Frank Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MBT Concept Store Sjælland ApS anbragt i branchen "Skotøjsforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailhandel og anden efter ledelsens skøn dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Dania Låse & Sikring ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dania Låse & Sikring ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,9 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Dania Låse & Sikring ApS fra 4,6 millioner til 3,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kristian Hassel Jeldtoft. I første omgang er det Røpcke 2016 ApS,Jeldtoft Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen,Kristian Hassel Jeldtoft, der er de dominerende ejere. Dania Låse & Sikring ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive salg og montering af gitter, sikringsdøre, alarmer, låse og videoovervågning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Øresund Synergy ApSFrederiksberg C-virksomheden Øresund Synergy ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -86.004 til -234.432 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -51.920 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 64.289 kroner året før til -88.673 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -933.419 til -1,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Robert Allen Karasek. Virksomhedens reelle ejere er Eva Margherita Ørum,Robert Allen Karasek. Øresund Synergy ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre management- og konsulentvirksomhed indenfor arbejdsomorganisering, innovation og stressreduktion og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dansk Skovforening fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dansk Skovforening, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20,7 millioner til 21,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 50 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 59 ansatte - en fremgang på 18 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 42,4 millioner kroner til 58,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 86,3 millioner til 99,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Frandsen. Dansk Skovforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdierKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabCars2Click Denmark A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2119 til 12.595 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8163 kroner i det foregående regnskabsår til 16.682 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 409.074 til 517.731. Firmaet ledes af direktør Carl-Frederik Glenning. I første omgang er det Cars2Click AB, der står som ejer. I sidste ende er det Carl-Frederik Glenning, der er den dominerende ejer. Cars2Click Denmark A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af motorkøretøjer, herunder import og eksport af personbiler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden A-M Ejendomme ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,9 millioner til -5,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 5,9 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37,3 millioner til 37,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anna-Marie Balling Nissen og Peter Henrik Nissen. I første omgang er det A.M. HOLDING TISTRUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anna-Marie Balling Nissen,Peter Henrik Nissen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er A-M Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt enhver efter direktionens skøn dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg har underskudFrederiksberg-virksomheden HAJJ Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -50.479 til -48.404 kroner før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -9250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -228.514 til -266.268 kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Hans Alfred Beck Juel Jensen. I første omgang er det TANDLÆGE HANS ALFRED JUEL JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Alfred Beck Juel Jensen, der er den dominerende ejer. HAJJ Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Amager Lagerhaller ApS i likvidation, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 262.511 til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 972.428 kroner i det foregående regnskabsår til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 3,5 millioner til 7,4 millioner. I første omgang er det KIM SIESTØ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Siestø, der er den dominerende ejer. Amager Lagerhaller ApS i likvidation har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, herunder opføre, eje og udleje lagerpladsKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Maze & Partners Danmark A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Maze & Partners Danmark A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 345.267 til 839.179 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Rasmussen. I første omgang er det SAPPHIRE INVEST ApS,NO-X-CUSE INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Rasmussen,Henrik Rasmussen, der er de dominerende ejere. Maze & Partners Danmark A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med konceptudvikling og salg af projekter inden for virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden JUA GROUP ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 279.336 til -202.803 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 351.675 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 279.537 kroner året før til -201.383 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 813.317 til 615.018 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Ulrik Müller og Ulla Elisabeth Müller. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Elisabeth Müller. I Erhvervsstyrelsens register er JUA GROUP ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udfører konsulentbistand inden for menneskerettigheder, uddannelse, den sociale dialog samt organisationsudviklingKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Det blev et elektrisk rugbrød: Her er Årets Bil 2023

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Har du lagt mærke til dem? Her er Frederiksbergs smukkeste facader

112

Politibetjente overrasket af bevæbnet mand: Massiv udrykning forskrækkede lærere og elever

Fødselar

Historisk smørrebrødsdronning fylder 85: Kan pille ti kilo rejer på halvanden time

Hits

Her er sangene, dine naboer har nynnet med på i år: Særligt én musiker hitter

Efterretningschef var hjemsendt: Fik alligevel bonus for 'at have udført sit arbejde godt og korrekt'

Trafik

Ny rapport afslører detaljer om ulykker på Frederiksberg: Så mange gange er cyklister ramt i højresving

Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Børn og unge

Brandvæsenet giver seks påbud til Frederiksberg-skole: Her var den gal

For abonnenter

Gratis Tinka-huer til alle: 32-årige Dennis blev vred, da folk begyndte at lave forretning på de populære huer

Mere synligt politi

Efter store aktioner kommer politiet med nyt tiltag: Øger indsatsen massivt - blandt andet i myldretiden

Dagligvaregigant i opråb til kunder: Stop vold og ubehøvlet adfærd mod vores ansatte

Byliv

Kom med ind bag facaden: Sådan skal Frederiksbergs nye musik- og kulturskole se ud

forskelle i byen

Der er stor forskel på, hvad folk tjener i København - et nyt område slår alle andre: - Folk bliver overraskede

Fejlbehandling

Indrømmer katastrofal fejl: Patient blev opereret uden grund og mistede førlighed

Annonce