Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Tryg Trafik ApSFrederiksberg-virksomheden Tryg Trafik ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -33.534 til -36.576 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 83.222 kroner til 120.006 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13.828 til -22.748 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Natalija Nedic. Virksomhedens reelle ejere er Natalija Nedic. Tryg Trafik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køreskoler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive køreskole
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg C fik igen tabFrederiksberg C-virksomheden ApS Jernbanegade 5A, Haslev fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -155.834 til -155.899 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -98.184 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -99.210 kroner til -95.129 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -625.198 til -781.097 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nina Schøller Larsen. I første omgang er det ApS JBG5A,ApS JBG5B, der står som ejere. I sidste ende er det Pernille Schøller Larsen,Nina Schøller Larsen, der er de dominerende ejere. ApS Jernbanegade 5A, Haslev har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i Frederiksberg CDL Fried Chicken Frederiksberg ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 330.624 til 93.668 kroner før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 295.714 til 366.612. Virksomheden ledes af direktør My Lien Chau. I første omgang er det DL Fried Chicken Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det My Lien Chau, der er den dominerende ejer. DL Fried Chicken Frederiksberg ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restauration samt hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: It-virksomhed i Frederiksberg fik større overskud end året førFB Con ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 167.513 til 186.289 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 739.688 kroner i det foregående regnskab til 709.805. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 248.687 til 279.832. Virksomheden ledes af direktør Flemming Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Bjerre. FB Con ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT-konsulentydelser, køb, salg, finansiering, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Frederiksberg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden KVANT ApS under tvangsopløsning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 942.997 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Vang Stope. Virksomhedens reelle ejere er Morten Vang Stope. I Erhvervsstyrelsens register er KVANT ApS under tvangsopløsning anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og byggerådgivning herom, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden ONLINE EJENDOMSADMINISTRATION ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 13.652 til -12.647 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 18.215 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 17.761 kroner året før til -8865 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 51.214 til 38.568 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Krarup. I første omgang er det KRARUP EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Krarup,Brian Krarup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ONLINE EJENDOMSADMINISTRATION ApS anbragt i branchen "Juridisk bistand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af kontraktsmæssig drift af administrationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden GLK 182 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -173.813 til -182.104 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 485.209 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -48.404 kroner til -48.011 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -66.586 til -170.388 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jeppe Friberg og Jakob Christian Sand. I første omgang er det Friberg & Sand ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Friberg,Jakob Christian Sand, der er de dominerende ejere. GLK 182 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom og drive udlejningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Karishma ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Karishma ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6000 til -98.187 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 13.273 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 168.000 kroner til 195.864 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15.000 til -42.028 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Titica Tofte. Virksomhedens reelle ejere er Titica Tofte. Karishma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed inden for hårplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i Frederiksberg CBLACK SWAN INSTITUTE ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 884.835 til 399.650 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 306.700 kroner efter skat, faldt formuen i BLACK SWAN INSTITUTE ApS fra 789.207 til 595.907 kroner . Firmaet ledes af direktør Annemarie Vitoft. I første omgang er det ANNEMARIE VITOFT HOLDING APS, der står som ejer. I sidste ende er det Annemarie Vitoft, der er den dominerende ejer. BLACK SWAN INSTITUTE ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er rådgivning og vejledning om strategi, planlægning og udvikling af professionel risikoledelse og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Slagter Lund ApS i FrederiksbergSlagter Lund ApS , der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,6 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 43 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 41 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 25,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 24,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 915.066 kroner efter skat, faldt formuen i Slagter Lund ApS fra 3,8 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Buhl Lund og Mie Lund Buhl. I første omgang er det M & J HOLDING ApS,Lund Mou Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Buhl Lund,Mie Lund Buhl, der er de dominerende ejere. Slagter Lund ApS hører hjemme i branchen "Slagter- og viktualieforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergGREMA INVEST A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,9 millioner til 123.771 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.275 kroner til -15.408 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i GREMA INVEST A/S var ligesom året før på 9,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads-Peter Hansgaard. Virksomhedens reelle ejere er Mads-Peter Hansgaard. GREMA INVEST A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Comme Ca ApSFrederiksberg C-virksomheden Comme Ca ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.552 til -19.120 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 27.536 kroner i det foregående regnskabsår til 57.553 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -21.152 til -36.166 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christina Birkkjær Ravnholt og Charlotte Kiilerich. I første omgang er det Voguette Holding ApS,Kiilerich Iversen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andreas Borreskov Iversen,Christina Birkkjær Ravnholt,Charlotte Kiilerich,Carsten Halborg, der er de dominerende ejere. Comme Ca ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel af tøj samt andre af direktionen valgte aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: H Hviid ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden H Hviid ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -19.969 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 40.540 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Karsten Bjørn Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Bjørn Jensen. H Hviid ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Murervirksomhed i Frederiksberg får underskudUnderskuddet i PLI-BYG ApS, der er et firma i Frederiksberg, er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -34.995 kroner. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.507 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 287.651 kroner til 336.456 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 166.859 til 76.564 kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Lose Iversen. I første omgang er det PLI-Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Lose Iversen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PLI-BYG ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at fungere som driftselskab for håndværkervirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Frederiksberg Tømreren ApSFrederiksberg Tømreren ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 266.296 til 11.683 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 266.296 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 651.426 til 653.835. Virksomheden ledes af direktør Jonas Bjarke Nielsen. I første omgang er det JONAS BJARKE NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Bjarke Nielsen, der er den dominerende ejer. Frederiksberg Tømreren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve tømrervirksomhed samt efter direktionens overbevisning hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Cafe Katz Frb. ApS i Frederiksberg C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg C-virksomheden Cafe Katz Frb. ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -222.855 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 2,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Erdal Temizsoy. I første omgang er det Maven 2019 ApS,TemDal Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Serhat Coskun,Erdal Temizsoy, der er de dominerende ejere. Cafe Katz Frb. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-virksomheden Tandlæge Bjørn Svendsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tandlæge Bjørn Svendsen ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 34.828 til 19.483 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10.485 kroner efter skat, faldt formuen i Tandlæge Bjørn Svendsen ApS fra 698.930 til 596.415 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Nikolaj Kortbæk Besserman-Svendsen. Tandlæge Bjørn Svendsen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i Frederiksberg CFrederiksberg C-virksomheden JOSEFINE BENTZEN ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -25.380 til -2319 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3836 kroner året før til 23.761 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i JOSEFINE BENTZEN ApS var ligesom året før på -1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Josefine Bentzen. Virksomhedens reelle ejere er Josefine Bentzen. I Erhvervsstyrelsens register er JOSEFINE BENTZEN ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udføre produktion og hermed beslægtet erhvervKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendommen Møllebakken 68 ApS i Frederiksberg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frederiksberg-virksomheden Ejendommen Møllebakken 68 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -52.095 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 20.226 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mie Preston Andersen. I første omgang er det SUPA HOLDING ApS,MP ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Ulric Preston Andersen,Mie Preston Andersen, der er de dominerende ejere. Ejendommen Møllebakken 68 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, udleje og drive ejendommen beliggende Møllebakken 68, 5690 Tommerup, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Frederiksberg har skåret underskuddet nedFrederiksberg-virksomheden Ejendommen Mariendalsvej 7C ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -149.321 til -98.112 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -38.366 kroner året før til 22.803 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 77.067 til 75.252 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mie Preston Andersen. I første omgang er det MP ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mie Preston Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendommen Mariendalsvej 7C ApS anbragt i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drifte ejendommen beliggende Mariendalsvej 7C, 2000 Frederiksberg samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet HKL Development ApS under frivillig likvidation i Frederiksberg i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -536.761 til 4,0 millioner kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -111.741 kroner året før til 4,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -319.761 til 2,8 millioner. I første omgang er det TORBEN HJORT ApS,MØLLER HOLDING AF 1982 ApS,CATPEN A/S,JLM Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Vinther Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HKL Development ApS under frivillig likvidation anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg, udvikling, byggeri og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FrederiksbergTrianglen VI ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,4 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 8,8 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 5,7 millioner i det foregående regnskabsår til 580.616 - et fald på -90 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 15,9 millioner til 17,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ulla Diderichsen og Henrik Bjørn-Jepsen. I første omgang er det CAMA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulla Diderichsen, der er den dominerende ejer. Trianglen VI ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe, sælge, eje, udvikle og udleje ejendomme ejet af selskabet, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FrederiksbergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Copenhagen Festival Ensemble ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 9521 til 12 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 10.937 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 9755 i det foregående regnskabsår til 933 - et fald på -90 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 79.527 til 71.927 kroner . Firmaet ledes af direktør Kiril Hanskov Aginsky. Virksomhedens reelle ejere er Kiril Hanskov Aginsky. Copenhagen Festival Ensemble ApS hører hjemme i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at arrangere koncerter, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiksberg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i SUSHI FACTORY ApS, der er et firma i Frederiksberg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 32.421 til -80.728 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 84.134 kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 161.926 til 81.197 kroner . Virksomheden ledes af direktør Xiao Ni. Virksomhedens reelle ejere er Wei Cao. I Erhvervsstyrelsens register er SUSHI FACTORY ApS anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive sushi take away og restaurantKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Plexmo ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Plexmo ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 147.885 til -55.315 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 147.885 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 263.995 kroner i det foregående regnskabsår til 422.694 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 182.830 til 91.877 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Boeriths Vestergaard. I første omgang er det RASMUS BOERITHS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Boeriths Vestergaard, der er den dominerende ejer. Plexmo ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive webvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden ApS JBG5B. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 151.967 til -144.793 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 151.967 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8673 kroner til -8622 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -171.448 til -316.241 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Pernille Schøller Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Schøller Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er ApS JBG5B anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltning, herunder investering i værdipapirer og fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Guldsmed Anders Mørck ApS i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Guldsmed Anders Mørck ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 177.718 til 45.205 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 177.718 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 34.594 kroner efter skat, faldt formuen i Guldsmed Anders Mørck ApS fra 549.408 til 471.002 kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Carl Mørck. Virksomhedens reelle ejere er Ole Carl Mørck. Guldsmed Anders Mørck ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel, herunder detailhandel og agenturvirksomhed, herunder import og eksport, salg af smykker mm. Selskabet kan beskæftige sig med anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens nærmere bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce
For abonnenter

Gratis Tinka-huer til alle: 32-årige Dennis blev vred, da folk begyndte at lave forretning på de populære huer

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Har du lagt mærke til dem? Her er Frederiksbergs smukkeste facader

112

Politibetjente overrasket af bevæbnet mand: Massiv udrykning forskrækkede lærere og elever

Fødselar

Historisk smørrebrødsdronning fylder 85: Kan pille ti kilo rejer på halvanden time

Hits

Her er sangene, dine naboer har nynnet med på i år: Særligt én musiker hitter

Dagligvaregigant i opråb til kunder: Stop vold og ubehøvlet adfærd mod vores ansatte

Trafik

Ny rapport afslører detaljer om ulykker på Frederiksberg: Så mange gange er cyklister ramt i højresving

Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Mere synligt politi

Efter store aktioner kommer politiet med nyt tiltag: Øger indsatsen massivt - blandt andet i myldretiden

Tusinder af patienter står til at miste vigtig behandling: 11-årige Magnus kan ende i kørestol resten af livet

Børn og unge

Brandvæsenet giver seks påbud til Frederiksberg-skole: Her var den gal

Det kan man da kalde en VM-fiasko, der vil noget - Danmark i historisk deroute, som nationalhelten Kasper Hjulmand må tage ansvaret for

Byliv

Kom med ind bag facaden: Sådan skal Frederiksbergs nye musik- og kulturskole se ud

forskelle i byen

Der er stor forskel på, hvad folk tjener i København - et nyt område slår alle andre: - Folk bliver overraskede

Fejlbehandling

Indrømmer katastrofal fejl: Patient blev opereret uden grund og mistede førlighed

Annonce