Annonce
Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg C-virksomheden COPENHAGEN MANAGEMENT ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5718 til -348 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 26.837 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 648 kroner i det foregående regnskabsår til 3159 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 125.723 til 125.441 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. I første omgang er det Marianne Møller Nielsen, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Møller Nielsen,Marianne Møller Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er COPENHAGEN MANAGEMENT ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve handels- service- konsulent- og investeringsvirksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Plan4Move ApS i Frederiksberg i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,1 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 11 ansatte - en fremgang på 120 procent. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 916.281 til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Obel-Kjærsgaard og Lars Nelmark. I første omgang er det Morten Obel-Kjærsgaard,Lars Nelmark,PLAN4MOVE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Obel-Kjærsgaard,Lars Nelmark, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Plan4Move ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jobgruppen ApS i Frederiksberg C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Jobgruppen ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 903.633 til -193.163 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 903.633 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -86.086 kroner til -78.919 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 6,3 millioner til 6,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bent Edvard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Edvard Andersen. Jobgruppen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Danish Amber ApS i Frederiksberg ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Danish Amber ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,1 millioner til -370.556 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -58.359 kroner til -78.866 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 11,9 millioner til 11,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ruth Bodil Wienecke Schøneberg. Virksomhedens reelle ejere er Ruth Bodil Wienecke Schøneberg. Danish Amber ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg C-virksomheden Witpark ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Witpark ApS, der er et firma i Frederiksberg C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 189.184 til 18.702 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 963.891 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 711.762 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra -978.881 til -966.858. Firmaet ledes af direktør Carl Richard Christensen. I første omgang er det LASTI ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Gruntegård Hansen, der er den dominerende ejer. Witpark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport, lager, logistik og service samt enhver virksomhed, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden WM FREDERIKSBERG IS ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 96.735 til -64.044 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 96.735 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 671.126 kroner i det foregående regnskab til 609.601. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 45.032 til -19.012 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Minan Ali Latif Chugatai. I første omgang er det M.A. LATIF ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Minan Ali Latif Chugatai, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er WM FREDERIKSBERG IS ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive detailhandel med isforretningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg CDANCAN CINEMA SERVICES ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 442.443 til 53.055 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 442.443 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 668.372 kroner i det foregående regnskab til 407.732 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 558.361 til 603.970. Virksomheden ledes af direktør Birthe Neis Jacobsen. I første omgang er det DANCAN CINEMA SERVICES HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birthe Neis Jacobsen, der er den dominerende ejer. DANCAN CINEMA SERVICES ApS hører hjemme i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Henrik Ørsted Administration A/S, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 209.429 til 156.583 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 209.429 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 234.798 kroner i det foregående regnskab til 184.374. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 120.877 kroner efter skat, faldt formuen i Henrik Ørsted Administration A/S fra 668.623 til 629.500 kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Ørsted. I første omgang er det HENRIK ØRSTED A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Ørsted, der er den dominerende ejer. Henrik Ørsted Administration A/S hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at forestå formueforvaltning ved administration, rådgivning og investering for trediemand, herunder juridiske personerKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CamiCo ApS i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.062 til 33.319 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 134.144 i det foregående regnskabsår til 34.389 - et fald på -74 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-firmaet fra 89.235 til 114.428. Virksomheden ledes af direktør Camilla de Thiersant. Virksomhedens reelle ejere er Camilla de Thiersant. I Erhvervsstyrelsens register er CamiCo ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Frederiksberg COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MARLOWFILM PRODUCTIONS ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 656.334 til 476.034 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 653.754 kroner i det foregående regnskab til 510.578. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg C-virksomheden fra 588.434 til 859.177. Virksomheden ledes af direktør Deborah Bayer Marlow. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Tuxen Marlow,Deborah Bayer Marlow. MARLOWFILM PRODUCTIONS ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor filmproduktion samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Regnskabsvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AA 32 ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -517.545 til 621.161 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 770.298 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 200.903 i det foregående regnskabsår til 62.532 - et fald på -69 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra -2,3 millioner til -1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Andersen. Virksomhedens reelle ejere er John Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er AA 32 ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med bogføring samt rådgivning og handel, service, finansiering samt investeringsaktiviteter i tilknytning hertil
Overskud hos Circular Innovation Lab ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Circular Innovation Lab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 7029 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2020/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 10.991 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Apoorva Arya og Arpit Bhutani. I første omgang er det AA Ventures ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Apoorva Arya,Arpit Bhutani, der er de dominerende ejere. Circular Innovation Lab ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med cirkulær økonomi, konsulentrådgivning og relateret virksomhed. Selskabet kan beskæftige sig med alle typer aktiviteter beslægtet hermed
Overskuddet stiger: Banqsoft Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Banqsoft Denmark A/S , der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,1 millioner kroner til 14,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 5 millioner til 7,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Terje Kjøs. Virksomheden ejes af BANQSOFT AS. Banqsoft Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive informations-teknologisk virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Edlund A/S i Frederiksberg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Edlund A/S i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -8,4 millioner til 10,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 166 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 147 ansatte - en nedgang på 11,45 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 129,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 120,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 32,4 millioner til 46,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Norman Scheuer. Virksomheden ejes af KMD A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Edlund A/S anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive informationsteknologisk virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tømrer Frederiksberg ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskuddet i Frederiksberg-virksomheden Tømrer Frederiksberg ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6433 til -21.182 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 810.493 kroner til 825.520 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -261.677 til -283.859 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Løvegaard og Jan Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Løvegaard,Jan Andersen. Tømrer Frederiksberg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer og snedkervirksom- hed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Frederiksberg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i 4I-VISION ApS, der er en virksomhed i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 230.752 til 450.233 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 369.196 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-virksomheden fra 467.748 til 819.530. Virksomheden ledes af direktør Fleming Svend Molin Hilskov. Virksomhedens reelle ejere er Fleming Svend Molin Hilskov. 4I-VISION ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive EDB-konsulentvirksomhed
Nedgang på bundlinjen: Glüsing ApS i Frederiksberg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Glüsing ApS, der er et firma i Frederiksberg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 160.930 til -84.495 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 277.772 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 341.428 kroner i det foregående regnskab til 326.681. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -328.159 til -412.654 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Malene Glüsing. Virksomhedens reelle ejere er Malene Glüsing. Glüsing ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive bodega uden mad, og dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Cykelvirksomhed i Frederiksberg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PSCYCLES ApS i Frederiksberg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -85.206 til 22.206 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 453.008 kroner til 520.964 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frederiksberg-firmaet fra 50.598 til 66.318. Virksomheden ledes af direktør Per Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Per Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er PSCYCLES ApS anbragt i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge og reparerer cykler
Overskud hos Drømmerejser ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Frederiksberg-virksomheden Drømmerejser ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 405.141 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 916.749 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ida Maria Lundahl. I første omgang er det Ida Maria Lundahl,LUNDAHL HOLDING ApS,INTERTRAVEL ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ida Maria Lundahl, der er den dominerende ejer. Drømmerejser ApS hører hjemme i branchen "Rejsearrangører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rejsebureau, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holdingselskab i Frederiksberg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Frederiksberg-virksomheden KIBALA ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4,4 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 14,3 millioner til 12,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Bang Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Bang Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er KIBALA ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Frederiksberg fik igen tabFrederiksberg-virksomheden STØTTRUP & DALSGAARD ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.478 til -10.711 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -7229 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.202 kroner til -10.102 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 65.086 til 54.375 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Vagn Dalsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Henning Vagn Dalsgaard. STØTTRUP & DALSGAARD ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Frederiksbergs virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Det blev et elektrisk rugbrød: Her er Årets Bil 2023

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Har du lagt mærke til dem? Her er Frederiksbergs smukkeste facader

112

Politibetjente overrasket af bevæbnet mand: Massiv udrykning forskrækkede lærere og elever

Fødselar

Historisk smørrebrødsdronning fylder 85: Kan pille ti kilo rejer på halvanden time

Hits

Her er sangene, dine naboer har nynnet med på i år: Særligt én musiker hitter

Dagligvaregigant i opråb til kunder: Stop vold og ubehøvlet adfærd mod vores ansatte

Trafik

Ny rapport afslører detaljer om ulykker på Frederiksberg: Så mange gange er cyklister ramt i højresving

Frederiksberg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Frederiksberg

Mere synligt politi

Efter store aktioner kommer politiet med nyt tiltag: Øger indsatsen massivt - blandt andet i myldretiden

For abonnenter

Gratis Tinka-huer til alle: 32-årige Dennis blev vred, da folk begyndte at lave forretning på de populære huer

Børn og unge

Brandvæsenet giver seks påbud til Frederiksberg-skole: Her var den gal

Det kan man da kalde en VM-fiasko, der vil noget - Danmark i historisk deroute, som nationalhelten Kasper Hjulmand må tage ansvaret for

Byliv

Kom med ind bag facaden: Sådan skal Frederiksbergs nye musik- og kulturskole se ud

forskelle i byen

Der er stor forskel på, hvad folk tjener i København - et nyt område slår alle andre: - Folk bliver overraskede

Fejlbehandling

Indrømmer katastrofal fejl: Patient blev opereret uden grund og mistede førlighed

Annonce