Annoncørbetalt indhold

Få sikret din fremtid med en fremtidsfuldmagt

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Det kan virke uoverskueligt at skulle tage stilling til, hvad der kan ske i fremtiden. Det er dog vigtigt at gøre det alligevel, da det ellers kan være for sent. Med en fremtidsfuldmagt tager du kontrol over situationer, hvor du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv. Hvis ikke du gør dette, inden situationen opstår, så overgår varetagelsen af dine personlige og økonomiske interesser nemlig til myndighederne.


Annonce

Hvad gør en fremtidsfuldmagt?

Fordelen ved en fremtidsfuldmagt frem for almindelige fuldmagter er, at den kun træder i kraft, hvis der skulle opstå den situation, at du ikke længere selv kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.


Hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde er helt op til dig selv. Dog er det et krav, at du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt. Samtidig skal du være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvilket betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Er du derfor under værgemål, så er det ikke muligt for dig at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvem er de fremtidsfuldmægtige?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du vælge, hvem du giver fremtidsfuldmagten til – disse kaldes fremtidsfuldmægtige. Den eller disse person(er) repræsenterer dig og vil kunne handle på dine vegne, hvis fremtidsfuldmagten træder i kraft. De fremtidsfuldmægtige må ikke på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft, være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som allerede er trådt i kraft.


Du kan vælge flere fremtidsfuldmægtige, og hvorvidt de skal være sideordnede eller subsidiære/sekundære fuldmægtige. Sideordnede fuldmægtige er fuldmægtige, som hver især handler på dine vegne. De kan enten handle i forening eller varetage hver deres område. Subsidiære/sekundære fuldmægtige betyder, at de skal træde til, hvis de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan varetage opgaven.


I kan ikke som ægtefæller lave en fremtidsfuldmagt, som beskriver begge parters ønsker. Her skal I oprette en fremtidsfuldmagt hver især, hvor I giver gensidig fremtidsfuldmagt til hinanden. Hvis ikke I opretter en fremtidsfuldmagt, skal I søge værgemål for lovligt at kunne træffe beslutninger på hinandens vegne.


Hvor opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Opret fremtidsfuldmagt hos Legal Desk og få hurtigt og nemt sikret din fremtid. Her skal du blot udfylde en online formular med oplysninger om, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft, herunder hvem de fremtidsfuldmægtige skal være. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, så sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Afslutningsvist skal du underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar. Så snart fremtidsfuldmagten er underskrevet, er den gyldig, men vil først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt. Indtil da ligger fremtidsfuldmagten uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.