Annoncørbetalt indhold

Danmark ruster op imod brandulykker

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Den danske brandsikkerhed har fået et ansigtsløft

En ny brandsynsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2022. Behovet for en ny bekendtgørelse opstod i forbindelse med, at en lang række driftsrelaterede krav blev overført fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Denne ændring kaldte på en opgradering af regelsættet såvel som den udøvede praksis i forhold til brandsyn og -sikkerhed på byggepladser.

I midten af januar udsendte Beredskabsstyrelsen en drejebog til brandsynsbekendtgørelsen. Den rummer blandt andet en detaljeret vejledning i, hvordan en byggeplads bør indrettes, og hvordan driften bør forløbe set ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Det er lovpligtigt for bygherrer og entreprenører at indarbejde tiltagene i deres daglige virke.

For at gøre ændringerne mere tilgængelige og lettere at etablere, tilbyder Beredskabsstyrelsen kurser, hvor den nye bekendtgørelse implementeres. Det drejer sig om forløb som brandteknisk grunduddannelse og brandteknisk videreuddannelse. Derudover afholdte styrelsen obligatoriske introduktionskurser i starten af året for alle kommunale redningsberedskaber. Alt dette skulle gerne sikre en glidende overgang til de nye lovmæssige krav til byggebranchen.

EU sætter også brandsikkerheden i fokus

Men Danmark står langt fra alene med det nye, skærpede blik på brandsikkerheden. Rundt omkring i hele Europa ses flere og flere politiske tiltag, der skal løfte sikkerheden på netop dette område. Et eksempel på dette er en nylig udviklet metode, som er skabt af DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut). Instituttet har udtænkt en teknik til at brandteste de store stålskydedøre, som benyttes i stor stil på det maritime område.

Hidtil har testningen ikke været mulig i så stor skala, som de pågældende døre kræver, men det er nu lavet om. IMO (International Maritime Organization) har straks indført de forbedringer, som testningen belyste, var nødvendige. Dermed er den internationale søfart blevet langt mere sikker.

Norden brandsikrer biler

Et andet område, hvor der er blevet stillet skarpt på brandsikringen, er i forhold til el- og hybridbiler. De miljøvenlige biler er blevet uhyre populære på det nordiske marked i takt med, at klimaet er kommet på dagsordenen. Der er blevet etableret en arbejdsgruppe, der samarbejder på tværs af Norden for at forbedre sikkerheden på netop dette område.

Gruppens arbejde tager afsæt i de registrerede bilbrande i perioden 2018 til 2021. Ulykkerne vil blive undersøgt til bunds og holdt op imod anerkendt forskning. Der vil desuden blive kigget nærmere på bygningsreglementets krav til opførelsen af eksempelvis garageanlæg, da dette muligvis kan spille en rolle i forbindelse med brande i de omtalte, grønne køretøjer.

Brandsikring ligger højt på prioriteringslisten

Der er altså et generelt øget fokus på brandsikring i både Danmark, Norden og Europa. Det er en ekstremt positiv udvikling, hvis man spørger Thomas Bagger, der er salgsdirektør for Bagger Låse & Alarm A/S (Sikringsvirksomhed og ABA anlæg eksperter).

”Den tiltagende opmærksomhed på brandsikring i Danmark, og i Europa generelt, er en rigtig rar udvikling at være vidne til. Når man har bare lidt viden inden for området, ved man, hvor afgørende det er”, udtaler Thomas Bagger.

Hos Bagger Låse & Alarm A/S er de meget begejstrede for de sikkerhedsmæssige tiltag. Virksomheden bevidner desuden på første hånd, hvordan den nye brandsynsbekendtgørelse fra januar 2022 allerede nu har en effekt.

”Vi oplever i stigende grad, at virksomheder kontakter os med henblik på at inkorporere brandsikring i deres arbejdsgange. Allerede på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen er der fokus på sikkerheden. Det sikkerhedsmæssige engagement ligger på et helt andet niveau end tidligere, hvilket jeg opfatter som en både sund og vigtig udvikling”, uddyber Thomas Bagger.

Det tyder dermed på, at byggebranchen har taget den nye bekendtgørelse til sig. Brandsikringen ligger højt på prioriteringslisten både herhjemme og i udlandet.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.